Rybářské Vodňany pro malé školáky

Vzdělávací program pro žáky 1. stupně ZŠ

 

Anotace

Vzdělávací program s cílem seznámit žáky 1. stupně základních škol s fenoménem rybářství ve Vodňanech, s rybářským nářadím, s průběhem výlovu rybníka a s názvy chovných ryb.

 

Stručný popis

V úvodní části programu získají žáci informace o rybářství, nářadí rybáře, druzích ryb, výstavbě rybníků. Ve skupinách si ověří své vědomosti a schopnosti mezi sebou komunikovat, navrhovat řešení a podpořit svou skupinu v soutěži. Vyplní pracovní list „O rybách v rybářském muzeu“, který je pak společně vyhodnocen.

V další části shlédnou žáci krátký muzejní film „Jak se rybník loví“. Pochopení pracovních činností rybáře si ve skupinách ověří pantomimou „Jsem rybář a co dělám“. Skupiny se v předvedení střídají a ostatní odhadují, o kterou rybářskou činnost se jedná. Vyvrcholením soutěže je výlov dřevěných rybek z muzejního „rybníčka“. Členové nejúspěšnější skupiny jsou pasováni na rybáře a obdrží památeční pasovací list.

 

Dokumenty a literatura

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

HULE, Miroslav. Rybníkářství na Třeboňsku: historický průvodce. Třeboň, 2000.

Vodňany a Vodňansko: turistický průvodce. Vodňany, 2006. 

 

Cíl

Žáci po skončení programu budou znát:

-          nářadí rybáře a rybníkáře

-          průběh výlovu rybníku

-          druhy sladkovodních ryb

-          názvy vodňanských rybníků

-          pozvou rodiče do muzea

 

Cílová skupina

25 žáků 1. stupně základní školy

 

Celková doba realizace

90 minut

 

Výstupy

Pracovní list „O rybách v rybářském muzeu“, Pasovací list

 

Možnosti rozšíření

Návštěva areálu Školního rybářství ve Vodňanech či Pokusnictví JU VÚRH, které patří k největším v Evropě.

Praktická ukázka síťování, které musí zvládnout během výuky student 1. ročníku SRŠ.

Zhlédnutí výlovu na podzim či na jaře.

Odhad – kolik váží kožená rybářská bota?