Poznej své město

Vzdělávací program pro žáky 3. – 4. ročníku 1. stupně ZŠ

 

Anotace

Vzdělávací program a prohlídka expozice MaG Vodňany s cílem seznámit žáky 3. a 4. ročníků základních škol s údaji o historii vzniku města, ve kterém žijí, či navštěvují základní školu, a zde působících osobnostech z konce 19. století. Žáci mají možnost si v prostorách městské galerie prohlédnout jednotlivé artefakty a sbírkové předměty, které místní historii dokumentují. Součástí programu je prohlídka pamětních síní.

 

Stručný popis

V úvodu setkání jsou žáci seznámeni s existencí muzea v našem městě a důvodem jeho vzniku. Následně si v řízené diskusi zopakují informace o vzniku města – kdo město založil, jak vypadalo a jaká mělo privilegia. Sami popíší městský znak a prohlédnou si městský prapor, který je odvozen z barev městského znaku. Prohlédnou si zlato objevené v roce 1927. V pracovních skupinách pak plní na základě úvodní diskuse jednoduché úkoly pracovního listu „Poznej své město“ a navrhnou nový obsah městského znaku. Odpovědi společně s lektorem vyhodnotí a představí své návrhy městského znaku.

V závěru návštěvy muzea si prohlédnou pamětní síně spisovatelů Františka Heritese a Julia Zeyera a výstavní sál Mikoláše Alše.

 

Dokumenty a literatura

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Vodňany a Vodňansko : turistický průvodce. Vodňany, 2006. 

 

Cíl

Žáci po skončení programu budou znát:

  • kde je část muzea – městská galerie,
  • proč existuje muzeum ve městě,
  • základní data z historie města Vodňan,
  • jak vypadá rychtářské právo, znak města, prapor města, pečetidlo, zlato nalezené v roce 1927, hradby, jak vypadaly městské brány,
  • pověst o chytrých z Vodňan a pověst o zlatých sochách
  • expozici městské galerie, která dokládá působení některých osobností na konci 19. století ve městě – J. Zeyer, F. Herites, O. Mokrý, M. Aleš.

Žáci pozvou své rodiče na prohlídku expozice městské galerie.

 

Cílová skupina

25 žáků 1. stupně základní školy

 

Celková doba realizace

60 minut

 

Výstupy

Pracovní list „Poznej své město“

 

Možnosti rozšíření

Prohlídka opevnění města, v případě špatného počasí modelu města z roku 1837 v prostorách infocentra.

Hledání městského znaku na historických památkách vodňanského náměstí (kašna, radnice, spořitelna, kostel).

Prohlídka historických budov a pamětních desek, ve kterých působily osobnosti konce 19. století.