Vodňanské veduty

Vzdělávací program pro žáky 4. – 9. tříd ZŠ a studenty 1. – 4. ročníku gymnázia

 

Anotace

Program seznamuje žáky se souborem vyobrazení Vodňan ze sbírky MaG Vodňany. Žáci poznávají prostřednictvím uměleckých děl místní památky, které umísťují do prostoru města. Sami tyto památky zobrazují.

 

Stručný popis

V úvodu jsou žáci seznámeni s pojmy – galerie, depozitář, sbírkový předmět, veduta. Vybraní jednotlivci určují dle obrázků vyobrazené stavby – památky a jejich umístění ve městě. Všichni společně navštíví improvizovanou výstavu vodňanských vedut ze sbírky MaG (autoři: Čestmír John, Vojtěch Kubašta, Stanislav Řimnáč, Ladislav Stehlík, J. Reinerová aj.) Poté se rozdělí do trojic a dvojic, které si vyberou jednu památku. Objekt nejen popisují slovem, ale i básní, a také provedou nákres dle svých schopností. Na závěr skupiny prezentují svou práci před spolužáky. V závěru programu lektor zdůrazní nové pojmy, zamyslí se nad stavbami, které se těší zájmu malířů, a zdůrazní naší povinnost k zachovanému kulturnímu dědictví.

 

Dokumenty a literatura

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání.

BAUER, Alois. Lexikon výtvarného umění. Olomouc 1996.

JOHN, Ctirad. Tatínkovy Vodňany. Praha 2008.

NOVÁK, Daniel. Paměť umění : výběrový katalog děl ze sbírky vodňanské galerie. Vodňany, 2007.

TROJAN, Raul – MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Praha 1990.

Vodňansko očima Vojtěcha Kubašty. Vodňany 2004.

 

Cíl

Žáci po skončení programu budou schopni:

-          popsat zobrazované památky ve Vodňanech a určit jejich umístění ve městě,

-          vysvětlit pojmy galerie, depozitář, sbírkový předmět, veduta,

-          srovnávat jednotlivá umělecká díla na základě výběru k vlastní tvorbě,

-          reprodukovat vlastní názor obrazem a slovem.

 

Cílová skupina

25 žáků 4. – 9. třídy ZŠ a 1. – 4. ročníku gymnázia

 

Celková doba realizace

90 minut

 

Výstupy

Pracovní list „Vodňanské veduty“

 

Možnosti rozšíření

Prohlídka města s průvodcem s důrazem na zobrazované objekty.

Praktická činnost – kresba a malba v plenéru města.

Beseda o jednotlivých autorech „vodňanských vedut“ ze sbírky MaG Vodňany.

Výstava žákovských výtvarných a literárních prací.