Městské muzeum a galerie tak, jak je (ne)známe

Motivační a komunikační program pro seniory – klienty Domova pro seniory ve Vodňanech

 

Anotace

Vzdělávací a motivační program s cílem seznámit seniory s omezeným pohybem s vodňanským muzeem a galerií. Připomenout jim zajímavé předměty, které je provázeli v dětství, případně i v produktivním věku.

 

Stručný popis

V první části programu muzejník promítne fotografie z původních a současných expozic muzea a galerie. Obrazovou prezentaci doplní krátkou přednáškou o historii muzea a jeho současných expozicích. Délka promítání je přizpůsobena vzhledem k rychlé unavitelnosti posluchačů na patnáct minut.

Ve druhé části programu muzejník představí předměty, které přinesl s sebou a které mohou evokovat dětství posluchačů či určité vzpomínky na stará řemesla, osobní pracovní činnosti apod. Prohlídka je umožněna každému přítomnému. Po celou dobu promítání i předkládání ukázek muzejník především komunikuje s klienty Domova pro seniory a snaží se s nimi navázat komunikační kontakt.

 

Dokumenty a literatura

Aktivizační programy Centra sociální péče Vodňany.

Jak jde čas v CSP Vodňany : měsíčník.

VELKOVÁ, Jitka. 100 let Městského muzea ve Vodňanech, In Vodňany a Vodňansko 6. Vodňany, 2004, s. 4.

 

Cíl

Účastníci programu získají reálnou představu o existenci paměťové instituce ve městě svého života či pobytu. Osobně se zkontaktují a komunikují se zástupcem muzea. Sbírkové předměty je motivují ke vzpomínkám na dětství, řemesla a práci.

 

Cílová skupina

Skupina 25 seniorů nad 70 let

 

Celková doba realizace

45 minut

 

Výstupy

Lektor dle situace zaznamená zajímavé a podnětné postřehy k funkci a používání předvedených sbírkových předmětů či vzpomínek vztahujících se k historii města.

 

Možnost rozšíření

Soubor podobných přednášek s besedou a obrazovou prezentací:

Jak se dříve dělávalo … (řemesla)

Jak jsme chodili do školy …

Jak jsme si hráli …

Co se u nás doma vařívalo … apod.