Julius Zeyer ve Vodňanech

Vzdělávací program s přednáškou pro studenty SŠ nebo veřejnost v městské galerii Vodňany

 

Anotace

Program s přednáškou a obrazovou prezentací seznámí účastníky s všestrannou osobností spisovatele J. Zeyera a místem jeho dočasného působení, prostředím malého města Vodňan na konci 19. století. Umožní žákům vžít se do některých životních rolí J. Zeyera.

 

Stručný popis

V první části programu je promítnuta obrazová prezentace míst ve Vodňanech, které připomínají působení J. Zeyera ve městě. V souběžné přednášce jsou citacemi z literatury a korespondence dokumentovány činnosti, kterými se spisovatel ve Vodňanech zabýval či na které se zde připravoval. Zeyer je představen jako spisovatel, sběratel, cestovatel a dárce – sponzor konce 19. století.

V druhé části se třída losem rozdělí na čtyři skupiny – spisovatelé, sběratelé, cestovatelé a sponzoři. Každý student vyplní pracovní list = pětilístek příslušných dvou přídavných jmen a tří sloves ke své vylosované roli. Vyjádří ji alegorií a synonymem. Spojení vyplněných pětilístků a jmen vytvořených nositeli shodné role účastníci vytvoří obraz všestranné osobnosti Julia Zeyera. Zodpoví si tak otázku, čím může být spisovatelova osobnost inspirativní i pro současnost.

V závěru si studenti prohlédnou pamětní síně spisovatelů Julia Zeyera a Františka Heritese. Zkonfrontují své závěry o osobnosti konce 19. století z konkrétními předměty z jeho pozůstalosti.

 

Dokumenty a literatura

Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání.

FENCL, Florian. Julius Zeyer a Vodňany. Č. Budějovice, [1941]. HERITES, František. Vodňanské vzpomínky. Praha, 1941.

MOSTECKÝ, Haštal. Zeyer ve Vodňanech, In Otavan 10 – 12, 1926, s. 151.

VELKOVÁ, Jitka. Zeyerovy Vodňany. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy : sborník z konference 5. – 7. 11. 2007 v Brně.  Brno, v tisku 2009.

 

Cíl

Studenti se seznámí s osobností J. Zeyera v kulturním kontextu města Vodňan, ve kterém studují a žijí. Seznámí se s činnostmi běžného dne spisovatele ve Vodňanech a s širokými zájmy jeho osobnosti. Vytvoří si obraz všestranné inspirativní osobnosti.

 

Cílová skupina

20 - 25 studentů středních škol nebo zájemců z řad veřejnosti

 

Celková doba realizace

45 minut

 

Výstupy

Text přednášky, obrazová prezentace, pracovní list - pětilístek „Všestranná osobnost spisovatele Julia Zeyera“

 

Možnosti rozšíření

Putování městem po místech působení J. Zeyera.

Literární program inspirovaný dílem či korespondencí J. Zeyera.