Mikoláš Aleš ve Vodňanech

Vzdělávací a poznávací program pro děti a jejich rodiče

 

Anotace

Společný vzdělávací program pro rodiny s dětmi, který může být aplikován pro více rodin společně či pro jednu rodinu samostatně. Je inspirován působením malíře Mikoláše Alše ve Vodňanech, jeho dílem realizovaným v místním kostele. Rozdělen je na tři části – práce s pracovním listem, výtvarná dílna a prohlídka kostela, kterých se účastníci mohou zúčastnit dle svých zájmů a časových možností. Prohlídka kostela je však limitována objednávkou s předstihem a dostatečným počtem zájemců.

 

Stručný popis

Po krátkém úvodním slovu průvodce o působení Mikoláše Alše ve Vodňanech obdrží rodina pracovní list „Mami, tati, co víme o Mikoláši Alšovi?“. Ve výstavním sále Mikoláše Alše v městské galerii pak hledá požadované odpovědi a poznatky. Vyhodnocení pracovního listu konzultuje s průvodcem. V případě více rodin probíhá vyhodnocení společně řízenou diskusí s průvodcem.

V druhé části programu se mohou rodiny, které mají dostatek času, zapojit do výtvarné dílny. Společně si vyzkoušejí prezentovanou techniku kopírování návrhů M. Alše na zdi vodňanského kostela trpělivým propichováním vlastní kresby.

V závěrečné části programu se předem přihlášení zájemci zúčastní prohlídky kostela Narození Panny Marie, který byl více než před 100 let vyzdoben podle návrhů Mikoláše Alše.

 

Dokumenty a literatura

Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele.

BROŽOVÁ, Vlasta – PEŘINOVÁ, Marta. Kreslíme, malujeme, modelujeme. Praha, 1994.

LOUŽENSKÝ, Jiří, Děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech. Vodňany, 1996.

 

Cíl

Cílem programu je motivovat rodiče s dětmi ke společné návštěvě muzea. Představit jim výjimečnou architektonickou památku - kostel Narození Panny Marie ve městě, ve kterém jejich rodina žije, z pohledu výtvarného souboru, který se dochoval v místním muzeu. Zprostředkovat jim společnou návštěvu historické památky. Seznámit je se vznikem současné výzdoby kostela nejen z pohledu historika, ale i realizátora – výtvarníka. Umožnit rodičům s dětmi zapojit se nejen svými vědomosti, ale také praktickými dovednostmi. Získat rodiče a jejich děti k dalším návštěvám muzea a motivovat je k vyhledání i jiných muzeí.

 

Cílová skupina

1. Školáci a jejich rodiče (20 – 25 osob)

2. Rodina

3. Rodina

 

Celková doba realizace

1. 2,5 hod

2. 1,5 hod (bez prohlídky kostela)

3. 0,5 hod (bez prohlídky kostela a výtvarné dílny)

 

Výstupy

Pracovní list „Mami, tati, co víme o Mikoláši Alšovi?“, společné výtvarné dílo

 

Možnosti rozšíření

Výstava rodinných děl.

Technika sgrafita.

Beseda o Mikoláši Alšovi s obrazovou prezentací.

Rozšíření programu pro školní skupiny.