Expozice muzea

Jménem
práva rybářského,
cechu velmi váženého,
jmenujem Vás dnešním dnem
pasovaným rybářem.

Štiky, candáti a kapři
jsou teď Vaši rodní bratři,
vodník Čochtan v tu ránu
vzal Vás pod svou ochranu.

Tento den v paměti mějte,
Petra s námi uctívejte,
neboť on je s Krčínem
naším velkým patronem!

Dáno ve vodňanských vodách
na věky věkův!
 

 

Rybářská tradice ve Vodňanech
vítejte ve městě obklopeném rybniční vodou a vítejte ve vodňanském muzeu na dlouhodobé výstavě, která voní bahnem a rybinou. Na informačních tabulích se můžete seznámit se starší historií města, rybníkářství a mlynářství. Nechybí tu ani informace o rybářském studiu a výzkumnictví, které doplňují ukázky učebnic a učebních pomůcek (modely vodních staveb, rybářské náčiní, lihové a suché preparáty ryb) Střední rybářské školy a knihy z významné odborné knihovny Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického. Při sledování filmu o Vodňanech si můžete vyzkoušet posezení v pramici a děti si zde mohou chytit svou první rybu v dřevěném rybníčku. Kuchyně staré rybářky určitě potěší převážně dámské návštěvnice, pro které je připravena skládačka Oblíbené rybí recepty z muzea. Při odchodu bude jistě pro Vás už snadné složit malou rybářskou maturitu. Přejeme příjemnou prohlídku a pobyt v muzeu i ve Vodňanech.

Texty týkající se naší expozice: