Nemelem, nemelem 13. díl

Od podzimu roku 2003 jsme shromaždovali podklady pro tento seriál, fotili jsme a pochybovali, jestli to zvládneme. Žádné velké zkušenosti jsme neměli, ale nakonec rozhodlo, že (jak pronesl Eman Koritta) ti, o kterých jsme psali, si to rozhodně zaslouží. A také úžasná sestava dvanácti mlýnů jistě stojí za pozornost. Jsme přesvědčeni o tom, že mnozí z nás o těchto mlýnech vůbec nevěděli, natož aby je zhlédli ve skutečnosti. Byli bychom snílky, kdybychom zde chtěli udělat vzpomínkovou trasu z historie mlýnů a turisticky ji využít. A tak si jen přejeme, aby dnes nabízená nová cesta ke Korittům s průtahem na Radčice a Chvaletice, kde je otevřena stylová restaurace U roubené studny, sloužila alespoň nám, kteří zde v blízkosti žijeme.
Závěrem se také chceme omluvit, že jsme tak dlouhým seriálem pokrývali stránky Vodňanských novin. Jestli jsme v něm udělali nějaké chyby, promiňte nám, prosím. Dělali jsme to rádi a bez nároku na jakoukoliv odměnu, a tento materiál předáme do archivu našeho muzea.
Děkujeme. Autoři Karel Řehoř a Emanuel Koritta
Redakce VN děkuje oběma autorům. Pan Řehoř už si to, bohužel, nepřečte. Je nám to moc líto.
MLÝN ROŽBOUDŮ – POZDĚJI VLČKŮ U SVINĚTIC
Po majitelích mlýna je nazván i přilehlý rybník „Rožbouďák“. Na rozdíl od předešlých krašlovických mlýnů je to stylem mlýn staršího typu, o takových jsme psali v začátcích seriálu. Mlýn měl v minulosti velkou zemědělskou základnu celého Bavorovska a dařilo se zde dobrému mlynáři. Nezapomenutelné prý (podle vyprávění dětí mlynářské chasy) byly buchty paní mlynářky. Jejich velikost byla tři kusy na pekáč, a každý, kdo ve mlýně pracoval, je dostal ke kávě z cikorky. Své první aktivity zde rozvíjel největší vodňanský podnik Jihočeská drůbež – nejdříve výkrm kuřat a později autodílny, kde se opravoval celý dopravní park podniku. Mnoho bylo přestavěno a tak z původního mlýna zbylo jen velmi málo. Dnes je zde nájemcem firma Strnad Vodňany, ale při naší návštěvě jsme našli objekt zamčený, byla sobota.