1. Fotografický seminář Romana Sejkota

8. dubna 2006 od 9.00 do 16.00 hodin

Program:

9.00 – 12.00 hodin Městská galerie (2. patro radnice)
přednáška – klasická a digitální fotografie, především zaměření
na digitální fotografii, možnosti úprav fotografií,
okrajově o Photoshopu, ukázky fotografií s návodem „Jak na to“

12.00 – 13.00 hodin oběd

12.00 – 16.00 hodin Fotoateliér
práce v ateliéru - práce s umělým a zábleskovým světlem,
práce s modelem, fotoaparáty s sebou, diskuze

Informace:

ROMAN SEJKOT
World Press Photo Winner 1994
Kodak European Panorama Winner 1995
Člen Asociace profesionálních fotografů ČR
www.WWG.cz

Kontakt:

Městské muzeum a galerie Vodňany
nám. Svobody 18, PSČ 389 01, tel.: 383 382 057, mobil: 603 363 019
mag@vodnany.net, www.vodnany.net
č. účtu: 0680 917 399/0800

V Městské galerii možno shlédnout fotografickou výstavu člena APF ČR Rudolfa Junga
Rudolf Jung - Osoby a jiné

Předpokládáme uspořádání dalších seminářů – imaginární krajina, akt a portrét, na nichž při registraci v případě zájmu budou upřednostňováni účastníci tohoto semináře. Počet účastníků je vždy omezen. Po naplnění možného počtu účastníků není možné na zájem reflektovat.

Přihlásit se je nutné na uvedeném kontaktu do 20. března 2006 a zároveň zaplatit účastnický poplatek ve výši 450,- Kč, který zahrnuje honorář lektora, dopolední občerstvení (káva, čaj, minerální voda), jednotný teplý oběd + malé pivo, pronájem ateliéru.

Dobré světlo ve Vodňanech!