Vzpomínka 60 let stará

Dne 9. května 1945 se vodňanští konečně dočkali na svém náměstí vytouženého příjezdu prvního amerického džípu s tříčlennou posádkou. Projel obezřetně a rychle městem a u sochy Jana Žižky se otočil zpět na náměstí. Americká motorizovaná armáda postupovala rychleji než pěchota Rudé armády, která dorazila až 10. května převážně pěšky, v lepším případě s koňským povozem. Radost z amerických vojáků měli i vzdávající se Němci, kteří se obávali ruského zajetí. Pouze dva Američané (traduje se - ve veselém stavu) odzbrojili u Vodňan stovky německých vojáků. 12. května byla na setkání generálů vítězných armád v budově spořitelny stanovena demarkační linie. Sovětská posádka zůstala ve Vodňanech pouze do konce května. 3. americkou armádu vystřídala 94. am. okupační armáda. S vodňanskými se rozloučila 25. listopadu 1945 a odešla 1. prosince t. r. Pobyt Američanů v našem městě měl pochopitelně rozhodující vliv na všechna dobrodružství tehdejších kluků. Vévodí jim smysl pro legraci a hravost. Kluci chodili k demarkační závoře u rybářské školy, kde na ně Američané nachystali oblíbenou past. Položili pod závoru pomeranč a v úkrytu vyčkávali. Když některý odvážný chlapec v rozběhu téměř po něm sáhl, jeden z vojáků ho kopl stranou. Škoda, že pamětníci ještě více nevyprávějí a také nepíší, abychom si jejich vzpomínky mohli přečíst třeba i na současné výstavce v Městské galerii. I tak se však našlo mnoho zajímavých artefaktů. Armádní model tanku, uniforma a soubor válečných vyznamenání z pozůstalosti kapitána Josefa Klimeše připomíná aktivní činnost partyzánské skupiny Šumava II. ve Vodňanech. Ve slavnostní kronice vodňanského Sokola jsou podepsáni generálové Brown, Tichonov, Sucharda, Masovčuk a Atluarnock. Vzácnou první kroniku schovával celou válku sokolský vzdělavatel Antonín Pazdera. V pokladní knize dobrovolných hasičů obce Pražák zaznamenal počátek okupace v r. 1939 dlouholetý pokladník Martin Muchl: "15. března překročila německá vojska v 6 hodin ráno hranice naší republiky a v 7 hod. 30 min. první německé oddíly vojska přejížděly naši vesnici za husté sněhové vánice až do 4 hod. odpol." Zápis učinil i na konci války a tak se zde můžeme dočíst, že Pražák byl osvobozen sovětskou armádou až 12. května 1945 v 7 hodin večer. Děkuji všem, kteří nám pomohli výstavku uspořádat, zapůjčili své památky a zavzpomínali. Čest památce všech, kteří se konce války nedočkali, a všech, kteří se o její konec zasloužili.