O knize: O Josefu Holečkovi, mém tatínkovi - Jelena Holečková-Dolanská

Autorkou publikace je Jelena Holečková – Dolanská /1899 – 1980/, dcera Josefa Holečka, pěvkyně, učitelka zpěvu, překladatelka a editorka otcových spisů. Celoživotní láska k otcovu odkazu i zájem o rodinné záležitosti ji na počátku 70. let 20. století dovedl k psaní vzpomínek, které nebylo nijak soustavné, zato však velmi podrobné – vždyť v původní verzi má rukopis přes 270 stran. Jelena Holečková v něm velmi důkladně zachytila vše, co si pamatovala z vlastního dětství a mládí, stráveného na pražském Smíchově, a co se dotýkalo Holečkovy rodiny. Psala vždy, když měla volnou chvilku, do školních sešitů nebo na volné listy papíru. Rukopis nabídla několika nakladatelstvím, ale o vydání neměl nikdo zájem. Proto leželo toto cenné svědectví dlouho v rodinném archivu Holečkových potomků, kteří je později nabídli Českému rozhlasu České Budějovice. Tato knížečka je výborem z původního rukopisu, tak jak ho pro rozhlasové vysílání připravila redaktorka Hana Soukupová. Vodňanské muzeum za podpory svého zřizovatele se rozhodlo zpřístupnit působivý a čtivý text čtenářům a na sklonku letošního roku knížečku vydalo díky svolení spisovatelovy vnučky paní Danice Bubeníčkové. Nyní může potěšit i Vás, nahlédnout do ní či si ji zakoupit můžete ve vodňanském infocentru.
 
cena: 50 Kč