Jiří Šedivý - Nebýt na světě zbytečný

„Chci celým svým srdcem pomáhat lidem, kteří moji pomoc potřebují a neodmítají. Člověče, neodmítej mne, mám tě rád.“
 
Tato slova jsou pozvánkou na výstavu Jiřího Šedivého, který se narodil 2. července 1976 v Hlinsku v Čechách jako člověk s Downovým syndromem. Absolvoval zvláštní a tříletou praktickou školu. Je autorem několika ilustrovaných kalendářů a knih. Ve všech se objevuje jeho velká láska k přírodě a lidem. Při své výtvarné tvorbě používá svou vlastní originální techniku. Dostává se tak do světa, který je mu blízký, kde může vyjádřit vše z čeho má radost i co ho bolí. Společně s maminkou, PhDr. Vlastou Šedou, pořádají přednášky o vlivu výtvarných technik na rozvoj dítěte s DS, výstavy a výtvarné dílny. V roce 2002 byl oceněn hlavní Cenou Olgy Havlové. Výstava jeho harmonických obrazů putuje jižními Čechami pod patronací nestátní neziskové organizace Ovečka, která vznikla v roce 2003 z iniciativy rodičů, kterým se narodilo dítě s Downovým syndromem. Jejím zakladatelem je sbor Apoštolské církve v Českých Budějovicích. Posláním společnosti je moci rodinám při výchově dětí s DS k maximální možné samostatnosti s ohledem na individualitu každého dítěte. Výtvarník Jiří Šedý, který v současnosti žije v Kadani, vedle svých blízkých chce uskutečňovat svůj cíl, stát se plně nezávislým, plnohodnotným a soběstačným člověkem se všemi právy a povinnostmi. Pomoci mu můžete i svým zájmem o jeho radostné obrazy. Zajímavá výstava je otevřena do 31. března 2009 ve vodňanském infocentru.