Jan Rapin

Malíř a grafik Jan Rapin patří mezi uznávané výtvarníky současné umělecké scény. Dokazuje to téměř stovka samostatných výstav u nás i v zahraničí. Ve své tvorbě navazuje na tradiční hodnoty od gotické duchovnosti přes barokní hru se světlem až po moderní výtvarné proudy. Výrazná stylizace kresby dává pak Rapinovým plátnům nenapodobitelný a zcela osobitý půvab. Obdiv k barokní tvorbě se odráží především v barevné skladbě a kompoziční vyváženosti. Tento odkaz minulosti se však snoubí se znalostí současného výtvarného umění a vyhraněným názorem na jeho poslání.Tematický záběr Jana Rapina se dělí do několika základních linií. Ve figurální tvorbě zachycuje harmonii a vysoké estetické hodnoty, které už řadu let nalézá v postavě ženy. Jeho dámy v sobě navíc skrývají věčné otázky. O pevnosti lidského citu, zákonitosti vztahu a pomíjivosti krásy.

Okouzlení světem commedie dell’ arte se prolíná do výmluvných kompozic, které mají v sobě v Rapinově podání cosi nadčasového. Přestože jeho harlekýni a kolombíny balancují na pomyslné hranici představ a skutečnosti, výsledný dojem je přímo hmatatelný. Jde o věčně se opakující hru s osudem.

Naproti tomu jsou postavy světců i jejich příběhy předem dané. Jan Rapin jim však přisuzuje i lidský rozměr. Stávají se tak součástí našeho života, odkazem pro budoucnost. Hudební motivy pak vypovídají o niterném malířově vztahu k této umělecké disciplině.

Výraznou oblastí výtvarného projevu Jana Rapina jsou jeho zátiší. Zobrazované předměty jako by si nesly v sobě i lidské vlastnosti. I ony skrývají touhu po kráse a souladu, která ostatně prostupuje veškerou tvorbou umělce.

O umění je možné pochybovat, vést rozpravy nebo je prostě přijmout. Jan Rapin nechává volbu na vás. Nejdůležitější je pro něj jít aspoň chvíli společně.

Saša Vebrová

 
1956 Narodil se Praze, dětství prožívá na Chlomku Nové Paky.
1971 Začíná studovat na Akademickém gymnasiu Praze, od druhého ročníku se soustavně věnuje malbě kresbě.
1975 Po maturitě jsou mu studia na Akademii výtvarných umění znemožněna tehdejším komunistickým režimem.
1976 Po té, co mu otec zakazuje vystavovat pod vlasním jménem, přijímá umělecké jméno Rapin uskutečňuje první samostatnou výstavu Soběslavi.
1977 První samostatná výstava obrazů Praze, klubu Futurum.
1980 Velká výstava Muzeu Táboře účast na kolektivní výstavě Galerii Praze.
1982 Rozsáhlá výstava na zámku Brandýse nad Labem.
1986 Výstava Muzeu galerii Bechyni.
1988 Dva roky pracuje na ilustracích pro mnichovské nakladatelství Time Live. Vystavuje Praze Galerii Metro. Poprvé prodává svá díla do zahraničí.
1990 Navazuje nové kontakty Belgii, Paříži Norsku. Účastní se výstav českého umění ve Wuppertalu Kolíně nad Rýnem. Jeho práce je odměněna cenou na mezinárodní přehlídce akvarelové malby Římě. Samostatně vystavuje Galerii Serio Paříži, Galerii Petterson norském Tonsbergu Galerii Citadela Praze.
1991 Vystavuje Galerii Verthoeven belgickém Neerpeltu rámci mezinárodního hudebního festivalu na pozvání poslanců belgického parlamentu. Další výstavy probíhají Galerii Bohém norském Sandefjordu, Galerii Unique Galerii Albin Art Oslu.
1992 Spolupráce Galerií Braintreé New Yorku. První retrospektiva Rapinova díla Obecním domě Praze. Je vystaveno na sto děl, počínaje rokem 1976.
1993 Zakládá Nadaci českého výtvarného umění vede Českou galerii.
1994 Vystavuje Galerii Claudia Preiss Marburgu, dále Rathausgalerii Höchstu, Jagdhofgalerii Darmstadtu, Galerii Řásnovka Praze dalších.
1995 Opět vystavuje Německu Landsmuzeu Michelstadtu dalších městech. Uskutečňuje první realizaci svých motivů českém křišťále.
1996 Malá retrospektiva Muzeu Galerii Semilech, výstava Galerii Řásnovka Praze. Na konci roku se uskutečňuje retrospektivní přehlídka Rapinovy tvorby kuloárech Poslanecké sněmovny Praze.
1997 Rok zahajuje výstavou ve foyeru divadla F. X. Šaldy Liberci poté vystavuje pražských prostorách banky Creditanstalt. Následují výstavy Německu, to Mültenbergu Bad Königu. Dosud největší Rapinova výstava (přes 140 vystavených exponátů) proběhla belgickém Neerpeltu.
1998 Počátkem roku se uskutečňuje druhá reprezentativní přehlídka Rapinovy tvorby Poslanecké sněmovně České republiky, prezentaci zahajují Mistři Komárek, Hudeček Vinklář.
1999 Vystavuje Galerii Joachima Colloredo-Mansfelda na zámku Dobříš Prahy. Rapinovu výstavu zahajuje primátor města Libereckém klubu, navazuje malá retrospektiva galerii Granát Turnově, dále výstava Galerii bílého Jednorožce na Staroměstském náměstí Praze. Závěr roku patří velké prezentaci malířových prací belgickém Neerpeltu.
2000 Na počátku nového milénia se malíř prezentuje svými díly na výstavě Farbakkord galerii Meistersaal Berlíně posléze na Europawoche Rathausgalerii Görlitz Německu. Na podzim uskutečňuje velkou výstavu Questenberském paláci Praze. Na závěr roku připravil reprezentační výstavu se svým přítelem Vladimírem Komárkem ve Strahovském klášteře Praze. Konec roku patřil také výstavě galerii VIVA ve Zlíně městské galerii Špejchar Chomutově.
2001 Na počátku roku vystavuje galerii Kasten Berlíně, Galerii F. A. Sporcka na Kuksu Dvora Králové Národním domě v Prostějově. V tomto roce otevírá také velkou retrospektivnívýstavu v Glassicentru v Kamenickém Šenově. V září otevíráv budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, naMalostranském náměstí v Praze Českou galerii, prezentujícípřední české figurativní umělce.
2002 Opět vystavuje od počátku roku to Praze Klubu K27, posléze Chomutově spolu Vladimírem Komárkem Městské galerii. Další autorské výstavy proběhly České galerii Praze Galerii G32 Semilech. Od tohoto roku se angažuje jako poradce Poslanecké sněmovně Parlamentu zároveň zde organizuje výstavy současných českých zahraničních umělců.
2003 Vystavuje Městském muzeu ve Františkových lázních.
2004 Intenzivní práce se projevuje řadě výstavních projektů, zejména Českém rozhlase Praze, Galerii Atelier Hlinsku, Muzeu T.G. Masaryka Rakovníce realizaci mnoha výstav Poslanecké sněmovně.
2005 Od počátku roku vystavuje galerii Prestige ve Znojmě, Městské galerii Týně nad Vltavou účastní se výstavního projektu Patriotu - X v Praze, v Eidhovenu v Holandsku, na zámku v Buchlovicích na Moravě, v galerii Atelier ve Zlíně, v Městském divadle v Jablonci nad Nisou a v Národním domě v Prostějově.
2006 Výstava s Jiřím Anderlem v galerii LEK v Ljublaně ve Slovinsku, v galerii Scalarum v Praze a v galerii Atelier v paláci Blaník v Praze. 
 
Do tohoto okamžiku Jan Rapin realizoval takřka sto samostatných výstav doma i v zahraničí, připravil několik desítek výstav v České galerii v Praze a v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Není členem žádné výtvarné skupiny a kolektivních výstav se prakticky neúčastní.

Převzato z webu Česká galerie a katalogu Jana Rapina