Jan Antonín Pacák


Jan Antonín Pacák se narodil 26. 4. 1941 v Praze. Po vyučení keramikem absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1965 v ateliéru prof. Vladimíra Sychry a prof. Arnošta Paderlíka. V roce 1963 získal čestné uznání a v letech 1964-65 ateliérovou cenu. Od roku 1965 pracuje jako grafik a ilustrátor ve svobodném povolání. Ve své profesionální výtvarné činnosti se zabývá časopiseckou, novinovou a knižní ilustrací. Řadu let spolupracoval s Českou televizí. V grafické tvorbě pracuje téměř výhradně technikou dřevořezu. Od roku 1992 se věnuje malbě na porcelán. Uspořádal 54 samostatných výstav a zúčastnil se 250 kolektivních výstav doma i v zahraničí. V roce 1975 byl oceněn zlatou medailí XVI. International de Dibuix Joan Miró v Barceloně. Svými díly je zastoupen v Národní galerii v Praze, Galerii hl.m.Prahy, sbírce Ministerstva kultury ČR a v mnoha veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Převzato z webu Galerie Knížecí dvůr