František Beneš - VÝLETNÍCI 1908 – 1934

Když mi můj kamarád, fotograf Martin Wágner řekl, že má doma archiv negativů z počátku minulého století, byl jsem hodně natěšený. To, co jsem však viděl, naprosto předčilo mé očekávání. Na 3 500 negativů skleněných i filmových, pečlivě uložených v papírových obálkách, s popisem místa, označením roku, kdy autor snímek pořídila v některých případech dokonce opatřený i časem fotografování.

Tímto přepečlivým fotografem, jenž tak úzkostlivě pečoval o svoji sbírku, je amatérský fotograf František Beneš.

Tento neuvěřitelný archiv byl objeven v jednom pražském bytě v 90. letech minulého století a poté odkoupen Martinem Wágnerem. Tato kolekce negativů sice není tak obsáhlá, jako jiná sbírka negativů českokrumlovského fotografa Františka Seidla, která čítá na 80 000 skleněných desek, či archiv táborské rodiny Šechtlových(13 000 negativů), ani není tak vyhraněná, jako produkce pražského portrétního ateliéru Langhans. Přesto musím říci, že díky rozsáhlosti Benešova působení se jedná o kolekci ojedinělou.

František Beneš byl úředníkem na pražském magistrátě a to jak v době Rakousko-Uherské monarchie, tak i v době samostatného Československa.

Coby movitější občan podnikal cesty po Evropě a severní Africe. Zatímco fotografie Seidlova či Šechtlova ateliéru jsou výjimečné svou geografickou monotematičností. Seidel oblastí Šumavy a Pošumaví, Šechtl okolím Tábora. Beneš nám nabízí snímky jak z metropolí, jako je Řím, Benátky, Londýn, Káhira, Bern, Mnichov nebo i Berlín,ale i ze svých cest po moři a zejména svých výprav do hor (Vysoké Taury, Dachstein, Dolomity). Nehledejme v Benešově díle umělecké kvality Eugena Atgeta či Jacquese – Henri Lartiguea. Beneš nebyl umělecký fotograf ani profesionál, byl to ryzí amatér, který s láskou fotografoval to, co viděl okolo sebe, své přátele a to, co ho na svých cestách nejvíce zaujalo. Přesto si myslím, že jeho fotografie stojí určitě za shlédnutí a to ani ne tak pro svoji historickou cenu i když ta určitě není zcela zanedbatelná, ale hlavně pro autorův fotografický cit a nesporné fotografické kvality samotných snímků.

Soubor Výletníci 1908 – 1934 jsme s Martinem Wágnerem vybírali asi z 200 snímků, z různých Benešových horských výletů a expedic, které podnikal do horských oblastí Rakouska, Itálie či Švýcarska.

Fotografie byly ponechány v původní podobě, nebyly retušovány.

Byly převedeny pouze do digitální podoby.

Samozřejmě, že chceme na digitalizaci Benešova archívu pracovat dále.

Bude to běh na dlouhou trať, ale myslím, že František Beneš si to určitě zaslouží. 


kurátor výstavy Václav Němec