Protivínská obřadní síň v novém

Umělec Teodor Buzu, moderní malíř, který se ve své profesionální výtvarné činnosti věnuje malbě, kresbě, volné a užité grafice, dává přednost citovosti a iracionalitě. Za svoji uměleckou činnost získal v roce 2002 rumunský státní řád „COMANDOR". V roce 2004 mu byla udělena hlavní cena na mezinárodní výtvarné soutěži v Pasově (Německo) a cena Města Tábor. V roce 2004 získal cenu na Intersalonu v Českých Budějovicích a cenu Mimořádné umělecké hodnoty v Dubaji.
Poprvé mistr Teodor Buzu maloval na sklo v roce 2007 v dolnorakouské obci Reingers. Jeho práce trvala na výzdobě kaple necelé dva roky.
Do první malby na sklo v Čechách se Teodor Buzu pustil koncem loňského roku. Malba trvala půl roku a byla malována na objednávku pro město Protivín.
Malba na sklo je velmi náročná. Malíř své dílo maloval vleže ve svém ateliéru v Táboře. Malba byla malována na tři samostatná skla, která v konečné fázi byla vsazena na místě samém a to v obřadní síni v Protivíně do rámu. Jedno sklo, na které autor maloval, váží 70 kilogramů.
Autor sám hovoří o tom, že i pro něj byl velký problém tvořit obraz ze tří částí, které by měly na sebe navazovat nejen svým obrazem, ale zejména odstínem barev. Malba na sklo ve stoje nebyla možná nejen z důvodu velké váhy skla, které by popraskalo, ale i tím, že by barvy ze skla stékaly.
Ve středu 20. května 2009 přivezl Teodor Buzu své dílo do Protivína. Malba na třech velkých sklech byla přenesena do obřadní síně. Zde byl nainstalován rám, do kterého bylo postupně jedno sklo po druhém vsazeno. Konečný obraz na skle znázorňuje dva prsteny uprostřed slunečnice, která je symbolem plodnosti.
Sám autor říká, že představu o díle jako celku měl, ale v konečném pohledu na svoji práci to jeho představu předčilo.
Záměrem malíře Teodora Buzu bylo, aby člověk, který přijde a podívá se na obraz, v něm vyvolal pocit spokojenosti. Jestli tomu tak opravdu je, přijďte se podívat a posoudit sami.
J. Fialová
Protivínské listy 6/2009