Teodor Buzu

Teodor Buzu je duší romantik v hledání věčnosti. Žil a žije ve světě, který se neslučuje s jeho velkými tužbami, v onom světě, který je kolem něj, je nepřátelský, brutální... Malíř Teodor Buzu je romantický hrdina, který svým uměním, nabízejícím mu nekonečné cesty pro únik z reality, bojuje za to, aby překlenul nesoulad existující mezi ním a světem.
 
Umělec Teodor Buzu hledá samotu, izolaci a promlouvá se svým já. Jeho konfliktní povaha je půdou, na níž svádí nikdy nekončící boj mezi bolestí a ideály. Osamocen, pln melancholismu, omráčen rozjitřenou citlivostí, Teodor Buzu hledá neobvyklé lidské vazby a rozšiřuje škálu lidských ctností a hodnot. Je sužován touhou stále duchovně růst a obohacovat se, chce vidět život ze všech jeho stránek, promítá si ho v různých podobách, snaží se projít všechny jeho cestičky a nad jeho stránkami meditovat a vidět je poeticky...
 
Výtvarný jazyk Teodora Buzu působí zvukomalebně a umělec tak otevírá své srdce světu problémů, zádumčivosti a smutku. Teodor Buzu dává v kresbě přednost různorodosti chromatických harmonií. Vyznává svobodný výtvarný výraz a paradox existenciálních aspektů. Je to výtvarník, který se vrací k plodnosti svobodné malby pod vlivem ESCHERA a GAUDÍHO.
 
Jako každý moderní malíř dává Teodor Buzu přednost citovosti a iracionalitě. Jeho barvy mají převahu nad konturami. Umělec Teodor Buzu dává přednost expresivitě a poetice jazyka, které také vytvářejí jeho umělecká sdělení.
 
Množství subtilních pocitů a barevně sladěná architektura poselství Teodora Buzu k nám přímo hovoří o našem století, v němž, jak prohlásil Elie Faure, „básníci jsou malíři". Teodor Buzu se často vrací k branám Orientu, šťasten, že se mu podařilo uniknout zlu moderní doby a vrátit se do vlasti starobylých obyčejů, do Rumunska.
 
Teodor Buzu žije na Západě, v Táboře v České republice, ale duší je stále ve Východní Evropě, která vždy byla branou vedoucí ke světu moudrosti. Tam se tento malíř obklopuje slzícími anděly Moldavska.
 
Corina Tudose