Jan Rafael Schuster

Autor realistických obrazů této výstavy byl samouk. Tento rodák z Březnice u Blatné (*1888) se stal zručným kreslířem a malířem na základě vlastního úsilí.

Nejranější dochovaný soubor jeho kreseb pochází z období první světové války, kterou prožil jako voják v rakouské armádě. Přesnými tahy tužky a pastelů zachytil realisticky, se smyslem pro vystižení detailu, život vojáků na frontě.
Za svého pobytu v armádě prožil delší čas v Albánii a Itálii. Všímal si i zdejší krajiny a ve svých dílech věrně zobrazil horské scenérie a zákoutí zdejších vesnic.

Po konci války se usadil v Českých Budějovicích, kde se časem stal ředitelem zdejší měšťanské školy. Ve své výtvarné práci se stále více zaměřoval na zachycení šumavské krajiny a jejích lesních interiérů.
Byl vynikajícím kreslířem, a proto jeho oblíbenou technikou i nadále zůstala kresba - tužkou, rudkou a pastelem. Pastelové náčrty rád koloroval akvarelovými barvami. Akvarely maloval často a nevyhýbal se ani rozměrným olejomalbám. Jeho realistické malby díky uvolněnému rukopisu a pestré barevnosti mnohdy získávají impresionistický nádech.
Svou první soubornou výstavu měl v roce 1931 v Českých Budějovicích a od té doby bývaly jeho výstavy pravidelným obohacením kulturního života jižních Čech. V roce 1935 vystavoval i v zahraničí, a to v Bruselu.
Byl též zdatným grafikem a během svého dlouhého života (zemřel roku 1981) vytvořil mnoho diplomů a pamětních adres. Věnoval se též knižní ilustraci (např. Weissovy "Jihočeské písně").

Jan Rafael Schuster zůstal po celý svůj život věrný své malířské technice i výtvarným námětům. Jeho citlivé malby v sobě uchovaly poetický obraz jihočeské krajiny, který jistě většinu návštěvníků příjemně pohladí na duši.

Téměř celý vystavený soubor Schusterových obrazů a kreseb byl na tuto výstavu zapůjčen z Městského muzea Blatná.