Soutěž ex libris


Městské muzeum a galerie ve Vodňanech

vyhlašuje soutěž
na grafické zpracování

ex libris pro muzeum


při příležitosti 100. výročí otevření vodňanského muzea.

Práce budou vystaveny v prostorách infocentra od 10. 1. do 31. 3. 2005
z vítězných návrhů bude vybráno památeční ex libris muzea.

Kategorie:
I. kategorie: předškolní věk
II. kategorie: mladší školní věk
III. kategorie: starší školní věk
IV. kategorie: studenti (1. - 4. ročník SŠ)
V. kategorie: všichni ostatní

Technika výtvarných prací : kresba nebo volná grafická technika
Maximální rozměry práce: formát A4
K hotovým dílům je třeba doložit jméno, věkovou kategorii a adresu autora, popř. školy.


Termín odevzdání soutěžních návrhů je v Městské galerii ve Vodňanech
do 10.12. 2004


Kontakt: Městské muzeum a galerie Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01
Telefon: 383 382 057
E-mail: mag@vodnany.net