300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci

Ohlédnutí za setkáním ve formě odborného semináře u příležitosti kulatého výročí vysvěcení chrámu roku 1704.

Dne 14. září 1704 byl vysvěcen kostelík Jména P. Marie na Lomci, který v současnosti patří mezi oficiální poutní místa českobudějovické diecéze. Na den přesně o 300 let později se v prostorách Městské galerie ve Vodňanech sešli odborníci i zájemci z řad široké veřejnosti na odborném semináři, aby si vyměnili poznatky z dějin tohoto významného poutního místa a zasadili je do širších souvislostí.

Na odborném semináři zazněly tyto příspěvky:

ThLic. Martin Weis, Th. D., Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
Historie poutí a jejich duchovní rozměr.

Jiří Fröhlich, Prácheňské muzeum Písek
Informace o raně středověkém pohřebišti na Lomci.

PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum Prachatice
Buquoyové a Libějovice.

Mgr. Pavla Stuchlá, Ph. D., Městské muzeum a galerie Vodňany
Krajová poutní místa Lomec, Skočice a Lštění v první polovině 18. století.

Mgr. Jana Koutná, Státní okresní archiv Prachatice
Lomec objevená přitažlivost místa.
(Vazby měšťanské společnosti k poutnímu místu v 18. století.)

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Ikonografie velkých a malých poutních míst.

Mgr. Martin Gaži, Národní památkový ústav, pracoviště České Budějovice
Mariánská úcta v roce 1704. Souvislosti zemské i krajové.

Doc. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph. D., Filozofická fakulta UP Olomouc
Španělské vlivy na Lomci.

PhDr. Ludmila Ourodová, Národní památkový ústav, pracoviště České Budějovice
Proměny mariánských poutních míst na jihu Čech ve 20. století (Lomec, Římov, Kájov, Klokoty).

PhDr. Vít Honys, Národní památkový ústav, pracoviště Ústí nad Labem
Varhany poutního kostela P. Marie Dobré Rady u Nových Hradů.

(Příspěvky budou vydány ve zvláštním sborníku.)

Jeden ze sálů vodňanské Městské galerie zaplnilo na pět desítek účastníků, mezi něž zavítal také českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour, který shromážděné krátce pozdravil a byl přítomen téměř celému jednání. Samotné poutní místo zastupoval pan farář P. Patrik Maturkanič a tři členky Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka, dostavil se i někdejší duchovní správce sester a nyní strakonický pan vikář P. Ing. Viktor Frýdl.

Odpoledne zájemci z řad odborné veřejnosti navštívili kostel Jména P. Marie na Lomci. Pod klenbou mariánské svatyně se za doprovodu kytary vznášel jako vánek zpěv řádových sester a poutavý výklad umocňovaly hřejivé sluneční paprsky, které prozářily interiér a zalily prostranství kolem kostela. Pořadatel se netají nadějí, že si účastníci neodnesli jen další vědomosti a zkušenosti, ale i duchovní povzbuzení pro všední dny, a že se tento odborný seminář stal důstojným světským protějškem jinak většinou náboženského programu oslav 300. "narozenin" lomeckého kostelíka.