300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci

Setkání ve formě odborného semináře u příležitosti kulatého výročí vysvěcení chrámu roku 1704.

14. září 2004

Program:
8:00 - 9:00 Presence

9:00 - 12:30 Blok přednášek a diskuse:

ThLic. Martin Weis, Th. D., Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
Historie poutí a jejich duchovní rozměr.

Jiří Fröhlich, Prácheňské muzeum Písek
Informace o raně středověkém pohřebišti na Lomci.

PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum Prachatice
Buquoyové a Libějovice.

Mgr. Pavla Stuchlá, Ph. D., Městské muzeum a galerie Vodňany
Krajová poutní místa Lomec, Skočice a Lštění v první polovině 18. století.

Mgr. Jana Koutná, Státní okresní archiv Prachatice
Lomec objevená přitažlivost místa.
(Vazby měšťanské společnosti k poutnímu místu v 18. století.)

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Ikonografie velkých a malých poutních míst.

Mgr. Martin Gaži, Národní památkový ústav, pracoviště České Budějovice
Mariánská úcta v roce 1704. Souvislosti zemské i krajové.

Doc. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph. D., Filozofická fakulta UP Olomouc
Španělské vlivy na Lomci.

PhDr. Ludmila Ourodová, Národní památkový ústav, pracoviště České Budějovice
Proměny mariánských poutních míst na jihu Čech ve 20. století (Lomec, Římov, Kájov, Klokoty).

PhDr. Vít Honys, Národní památkový ústav, pracoviště Ústí nad Labem
Varhany poutního kostela P. Marie Dobré Rady u Nových Hradů.

Přestávka na kávu v průběhu dopoledne.

12:00 - 13:30 Přestávka na oběd.

13:30 Odjezd na Lomec, prohlídka kostela s výkladem (předpokládaný návrat do Vodňan po 15. hodině).


! Prosíme všechny zájemce o účast na setkání, aby se nejpozději do 1. září 2004 přihlásili na níže uvedeném kontaktu a zároveň sdělili, pokud nepřicestují do Vodňan vlastním dopravním prostředkem, zda by měli zájem o přepravu na Lomec a zpět. Je to nezbytné pro objednání dopravy.

Kontakt: Městské muzeum a galerie, nám. Svobody 18, Vodňany, 389 01. Tel.: 383 382 057, e-mail: mag@vodnany.net

Do 28. listopadu 2004 bude v prostorách Městské galerie ve Vodňanech přístupná malá doprovodná výstava.
Otevírací doba:
do 30. září: denně kromě pondělí 9-12, 13-17 h.
od 1. října: úterý až čtvrtek 9-12, 13-16; pátek 9-12; neděle 13-16 h.