Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského

Pracovní název: Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského
 
Původce: M. Havel Gelastus Vodňanský (asi 1520 – 1577), vodňanský rodák, utrakvistický kněz, profesor pražské univerzity
 
Uložení: rukopisy a část starých tisků v knihovním depositáři, část tisků vystavena na policích ve stálé expozici městské galerie; tři svazky uloženy v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.
 
Rozsah: celkem 13 svazků rukopisů, 35 svazků prvotisků, 35 tisků s 12 přívazky ze 16. století. Knih bylo původně více než 100.
 
Osud po úmrtí držitele: podle závěti převezeny z Prahy do Vodňan, uloženy patrně a od 18. století doložitelně na radnici jako součást městského archivu, od něhož odděleny v 50. letech 20. století jako součást muzejních sbírek.
 
Charakteristika: obory teologie, lékařství, astronomie, matematika, antická historie, právo; viz též publikace níže uvedená
 
Individualizované známky:
podpisy ojediněle
věnování ne
vpisky ano
 
ex libris: svého druhu ano
 
Publikace: Pletzer, Karel: Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského. Vodňany, Městské muzeum a galerie 1987.