O katalogu Jan Trampota

Městské muzeum a galerie v Blatné, Galerie Procházka v Č. Budějovicích a Městské muzeum a galerie Vodňany společně s rodinou malíře Jana Trampoty připravily putovní výstavu obrazů a kreseb, se kterými se doposud nemohla jihočeská kulturní veřejnost seznámit. Výsledkem vzájemné spolupráce je i předkládaný katalog. Autorem textu o malíři Janu Trampotovi je PhDr. Jaromír Procházka, který pečlivě shrnul jednotlivá tvůrčí období výtvarníka a jednotlivé interpretace jeho díla. Katalog je opatřen 47 fotografiemi malířových děl a jeho biografií.


Jan Trampota se narodil 21. května 1889 v Praze. Původně se vyučil zahradníkem. V roce 1910 jeho celá rodina vycestovala do Ameriky a on zůstal osamocen v žižkovském bytě. Dva roky studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Dítěte a večerní akt u prof. Preislera. V roce 1913 byl přijat do Sdružení výtvarných umělců Mánes a od té doby se účastnil spolkových výstav. Často pobýval společně s Josefem Kubíčkem a Otakarem Nejedlým u mecenášky Jarmily Mixové-Šťastné na zámečku v Nové Vsi u Chotěboře, kde si vytvořil pouto k malbě krajiny, ale také k figurální kresbě. Na podzim roku 1916 narukoval do Salcburku a Berheimu a později byl převelen na italskou frontu. Válečné podmínky přivedly malíře k soustředěné práci s tužkou a uhlem. Jeho první souborná výstava obrazů a kreseb s díly sochaře Josefa Kubíčka se uskutečnila v dubnu 1919. Následoval pobyt nejen v Nové Vsi, ale i na Slovensku a v Nových Hradech u Vysokého Mýta. Zde kreslil prosté náměty, ve kterých rozehrával barevné tóny pastelů. Oženil se v roce 1921 a s rodinou se usadil v Pěčíně v Orlických horách. V roce 1927 se uskutečnila jeho další souborná výstava nejdříve v pražském Mánesu a poté v Hradci Králové. Plodné tzv. pěčínské období ukončila v roce 1928 smrt manželky. Obrazy z tohoto období jsou považovány za vrcholnou část jeho tvorby. Projevilo se rozměrnými malířsky dokonale zvládnutými krajinami. Osamělý život s malým synkem přerušila nabídka Rudolfa Kremličky k půlročnímu pobytu ve známém normandském letovisku Étretat. Francie ho inspirovala svou jedinečnou atmosférou. Obrazy z tohoto období pak vystavil v květnu a červnu 1931 na výstavě v Mánesu. Pod tíhou nepřijetí a kritiky jeho díla se vrací do Pěčína. V tzv. druhém pěčínském období vznikla řada obrazů s námětem orlicko-horské krajiny a stromů. Jedná se o díla, která Jan Trampota namaloval dokonalou technikou a vlastní uměleckou formou. Naplnil zde zcela svou krajinářskou tvorbu. V závěru života se věnuje i malbě zátiší a kytic. V roce 1939 se u něho projevila srdeční choroba, na kterou zemřel 19. října 1842 v Poděbradech.


Jan Trampota patřil k přehlíženým mimopražským malířům z venkova. Kvalita jeho díla však nutí nové generace galeristů, historiků i kritiků k novým interpretacím. Obrazy tohoto umělce jsou jistě osobité a nezaměnitelné. Reprezentují vynikající zvládnutí malby krajiny v českém výtvarném umění 1. poloviny 20. století.

 

J. Velková

 

Cena: 190 Kč