Ke knize Na břehu Blanice - Vodňansko

Vážení čtenáři,

 

přijměte pozvání k další etapě putování, provoněné nejen vodou, ale především moukou a čerstvě upečeným chlebem. Po tisíciletí tvoří obiloviny základní článek potravy obyvatel střední Evropy. Na Vodňansku tuto skutečnost připomíná, i když často již jen vysoko vztyčenou budovou nebo pojmenováním po bývalých mlynářích, dvanáct bývalých mlýnů v katastru města, vystavěných na náhonu od řeky Blanice.

 

Autorka knihy Jaroslava Pixová přečetla mnoho publikací o Vodňanech, seznámila se s rodinnými kronikami i dokumenty, ale hlavně se setkala s řadou pamětníků a příslušníků mlynářských rodin. Ve svém vyprávění se nejdříve ponořuje do nejstarší zaznamenané historie. Nedávné dějiny poté dokumentuje příběhy mlynářů a jejich rodin tak, jak se uchovaly v lidské paměti do současnosti. Nenechává tak zapomenout na zajímavá vyprávění, která dokládají útrapy i radosti každodenního života ve mlýně i na samotném Vodňansku, např. ve Vodňanských Svobodných Horách.

 

Existence zdejších mlýnů byla vždy úzce spjata s městem Vodňany a jeho obyvateli, hrdě se hlásícími k rybářské a kulturní tradici místa svého bydliště. Také proto Vás autorka zavede mezi zdejší rybníky a přiblíží Vám okolnosti jejich vzniku i úspěchy vodňanských rybářů. Zároveň připomene umělce – literáty, hudebníky a výtvarníky, kteří se zde narodili či si rovinatou krajinu zamilovali natolik, že s ní spojili aspoň část svého života.

 

Věřím, že knihu nebudete moci odložit, dokud si ji nepřečtete do konce. Již nyní Vás může potěšit autorčin příslib, že v zamýšleném třetím dílu společně doputujete až k pramenům řeky Blanice vodňanské.

 

Jitka Velková