Knihy a práce Theodora Mokrého

Účetnictví v hospodářství (1909), O perlorodce, Blatná a Lnáře (1911, sp. Martinovský), Dějiny lesnictví, lovectví a rybníkářství v blatenském kraji na počátku XX. století (1912), Bisan (1915), Kapr rnodrák (1915), Deset let invaze bobříka pižmového (ondatry) v Čechách (1920), Z mých zkušeností o bekyni smrkové (1923), Zlatonosná hornina v lesní oblasti velkostatku Kasejovického a Lnářského v okrese Blatenském (1925), Vývoj bobříka pižmového (ondatry) v druhém desetiletí jeho osídlení v Čechách (1926), Jihočeské rybníky (1931), Význam jihočeského rybníkářství, jeho vznik a vývoj (1931) a Hospodářství rybniční (1935). Život Vodňan druhé poloviny 19. století popsal ve spise Nezapomenutelné dojmy zlatého mládí 1857-1877 (1937), též autorem Z pamětí poslance na sněmu říšském ve Vídni a Kroměříži v r. 1848 a 1849. Redaktorem Spolkového časopisu pro lesnictví, myslivost a přírodovědu (1912-1921, do zániku časopisu), přispíval do periodik Allgemeine Fisch Zeitung (Mnichov), Vesmír, Česko Moravský Rybář, Les a lov, Hospodářský slovník naučný.

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 219