Jaroslava Kupková

Kytice Malířka Jaroslava Kupková (1967)
pokračovatelka dnes už klasického uměleckého směru jihočeských krajinářů. Je absolventkou střední umělecko – průmyslové školy, obor restaurátorství - konzervátorství, a také žákyní ak. malíře Karla Kupky a ak. malíře Romana Dragouna. V její práci se odráží pozitivní filozofie barev a preciznost linie svých učitelů. Sama pak přináší nové barevné ladění, a celkově měkčí malování. Tím její tvorba získává punc ženskosti a nechává prostor i pro tajemství. Obojí je možné zaznamenat v kresbách, olejích stejně pak i v akvarelech. Jakkoli je krajinářství doménou realismu každá skica, každé rozpracované i dokončené dílo Kupkové vypovídá o rozpoložení krajiny i malířky, o jejich vzájemném působení. Výsledkem je osobitá výpověď o pocitově blízkém světě, o vlastním uměleckém nazírání. Výpověď, která je nezaměnitelně stylová, přístupná a srozumitelná.

Výstavy:
od roku 1990 ČR, SRN, Rakousko, U.S.A. - Kalifornie
1998 Český Krumlov
2001 Esprit Plzeň
2002 Pivovarské muzeum Plzeň, Galerie 21 Plzeň, SPAR KASSE České Budějovice a Písek, Německo