Výtvarná díla Antonína Waldhausera

Autorem velkého množství obrazů, zejména malého formátu. Mezi jeho nejznámější oleje patří Studie vojáka s mušketou (1851), Žebrák houslista (1853), Jan Žižka a Prokop Holý na válečném voze (2. pol. 50. let), Autoportrét (1858), Studie rytíře (konec 50. let), Mouřenín s koněm, Krajina s řekou a západem slunce, Autoportrét (1860), Studie měsíce v mracích (1860), Krajina u Horšovského Týna (1860), Chlapec s mušlí a psem (1865), Bezdrevský rybník v noci (1873), Svatojánské proudy na Vltavě (1877), Partie na jezeře (1878), Vesnice s dostavníkem za úplňku (l. pol. 70. let), Kachny v rákosí za úplňku (2. pol. 70. let), Údolí řeky (2. pol. 70. let), Krajina s větrným mlýnem (2. pol. 70. let), Výlov rybníka rožmberského (1883), Chalupy v létě, Žižka, Večer na močále, Měsíční svit v lesní houštině, akvarel Jonášův mlýn v Bylanech u Kutné Hory, Pohled na Kutnou Horu, Krajina s mlýnem, Podobizna básníka V. Hálka, Portrét chlapce, Zátiší s květinami, Zámek Hluboká, Kluziště na Vltavě u Žofína, Kluziště na Vltavě pod Vyšehradem. Autorem akvarelů Podzimní stmívání, V podvečer (2. pol. 70. let), Cesta v zimě, Partie na Vltavě u Orlíka, Cesta u Lužnice v zimě, autor kreseb Figurální studie (1873) a Le Havre.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 384-385