Ada Novák - Základní bibliografické údaje

 

1912 Ada (Adolf) Novák se narodil 12. února 1912 v Českých Budějovicích v rodině Adolfa a Anežky Novákových. Adolf Novák starší byl majitelem elektrozávodu a významným činovníkem Sokola.

1923-1928  studoval na České státní reálce A. Zátky v Českých Budějovicích

1929-1930 navštěvoval jeden rok Maděrovu soukromou obchodní školu v Praze

1930 v 18 letech a bez maturitní zkoušky byl přijat na Akademii výtvarného umění v Praze

1930-1936 studoval na Akademii výtvarných umění Praha, nejdříve u prof. Josefa Loukoty, školu absolvoval v ateliéru prof. Williho Nowaka

1932-1938 byl členem avantgardní skupiny Linie (další členové byli například J. Bartuška, K. Fleischmann, R. Lander, O. Nouza, E. Pitter, K. Valter)

1933 obdržel druhou cenu Akademie výtvarných umění v Praze

od r. 1933  byl aktivním členem fotografické skupiny Fotolinie, soustředěné kolem časopisu JIH - čtvrtletník pro kulturu, poesii a vědu (vycházel v letech 1934-1937)

1934 získal první cenu Akademie výtvarných umění v Praze

1935 získal čestné uznání Akademie výtvarných umění v Praze

1936 získal první cenu Akademie výtvarných umění v Praze

1936-1938  vykonával základní vojenskou službu v Čáslavi a v Josefově

1939 absolvoval čestný rok na Akademii výtvarných umění v Praze

1939-1945 žil střídavě v Praze a Sedlci u Prčice.

1940  sňatek s Vlastou, rozenou Břečkovou, postupně tři děti - Jan (1942), Vlasta (1943) a Štěpánka (1946)

1941-1949 člen Sdružení jihočeských výtvarníků

1946 přestěhoval se natrvalo do Českých Budějovic

1946-1950 působil jako učitel na Základní odborné škole pro polygrafický průmysl v Českých Budějovicích

od r. 1950 se věnoval samostatné tvůrčí činnosti

1956 pracovní pobyt na stavbě Lipenské přehrady

1982 Adovi Novákovi byl udělen titul Zasloužilý umělec

1986 zemřela paní Vlasta, manželka

1990 26. prosince Ada Novák zemřel