Augustin Liška

Narozen 1939 v Praze. Raná studentská léta ukončil v roce 1956 v Praze – Libni maturitou na tehdejším Jedenáctileté střední škole. Po následném absolvování tříleté vojenské školy ženijního vojska byl v roce 1959 vyřazen v Bratislavě s hodností poručíka a umístěn v ženijním útvaru ve Střelských Hošticích. Po dvanáctileté službě u tohoto útvaru odešel v roce 1971 na vlastní žádost do občanského života.
V tomto kraji, kterým protéká řeka Otava, se oženil a v blízkých Strakonicích – Novém Dražejově se usadil.
Časem a s přibývajícími léty krystalizovaly jeho mimopracovní zájmy a záliby, až se ustálily v rodové tradiční výtvarné činnosti.
Tradice malířská byla založena jeho dědem Václavem Součkem. Následována pak jeho matkou Marií Liškovou, roz. Součkovou a je v ní pokračováno i jeho synem Augustinem Liškou mladším.


Veřejnosti se představil na výstavách:
- v Galerii u Kněze – Horažďovice zámek
- v Muzeu řeky Otavy a voroplavby – zámek Střelské Hoštice
- ve výstavní síni Šmidingerovy knihovny Strakonice
- v Kapli sv. Martina – Domov důchodců Strakonice
- v DPS Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
- ve výstavní síni „U Trčků“ ve Velkém Boru
- ve výstavní síni zámku Češtice
- v Galerii Portyč Písek
- na dalších drobných místních akcích


V letech 2008 – 2009 ilustroval knihy:
- Hana Elgrová „Anny 2 aneb co bylo dál“
- Bohumil Rada „Jihočeské povídky a povídání“
- Bohumil Rada „Další povídky a povídání“