Publikační činnost Václava Dyka

Přispíval do časopisů Veterinářství, Acta univ. agriculturae, Bulletin VŠZ, Myslivost, Čs. rybářství, Živa aj.

Publikoval v tisku Československý rybář, Českomoravský rybář, Československý zemědělec, Zlatá stezka, Příroda, Zvěrolékařský obzor, Rybářský věstník, Zemědělství a lesnictví, Sborník ČAZ a jiných.

Celkem 350 původních vědeckých prací, několika set odborných článků a pojednání a 45 odborných publikací a učebnic.

Autorem publikací Rybářství (1935), Paměti mlynářského rodu Dyků (1940), Hrst jordánských vzpomínek (1941), Pstruhové vody (1941), Rybaření v nejmenších rybnících (1942), Správné zacházení s rybami (1944), Naše ryby (1944, 1956), Rybníky a rybníkáři (1945), Základy našeho rybářství (1945), České perly (1947), Československé ryby (1948), Naše rybářství (1948, sp. Podubský, Štědroňský), Velký příklad (1948), Komorové rybníky (1948), Umělý chov ryb (1949), Svet bystrín a horských riek (1950, sp. S. Dyková), Současný výskyt ryb v řece Moravici (1952?), Nemoci našich ryb (1952), Průkaz platnosti učení o přírodní ohniskovosti některých parazitních chorob i ve vodním prostředí (1954), Veterinární parazitologie (1954), Základy našeho rybníkářství (1956, sp. Podubský, Štědroňský), Cizopasníci a invazní choroby drůbeže (1957, sp. Klimeš, Zavadil), Lipan podhorní (1958), Cizopasníci a invazní choroby prasat (1959, sp. Zavadil), Stěžejní objevy (1959), ABC rybáře (1959, sp. Podubský, Štědroňský), Veterinární protozoologie a arachnoentomologie (1960, sp. Bártík, Zavadil), Nemoci ryb (1961), Veterinární parasitologie (1962, sp. Chroust), Studium na fakultách Vysoké školy zemědělské v Brně (1963), Veterinární helmintologie (1966, sp. Chroust, Zavadil), Parasitologie a invasní choroby (1969, sp. Chroust, Zavadil), Metody laboratorní a terénní parazitologie (1973, sp. Zavadil), Parazitózy plůdku ohrožených druhů říčních ryb v podmínkách biotechnologií (1989).

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 72-73