Vodňany a Vodňansko 9 - obsah

OBSAH

 

Úvodem

Hálová, Helena: PhDr. Václav Mostecký a Jindřichův Hradec


Hmotné památky

Michálek, Jan: Výzkum sídliště ze starší doby bronzové v nivě řeky Blanice u Čavyně 2010 – 2012
Fröhlich, Jiří: Městečko Protivín z pohledu archeologie
Lavička, Roman: Ave, gratia plena, Dominvs tecvm. Dvě středověké sochy archandělů z majetku Julia Zeyera ve sbírkách Městského muzea a galerie ve Vodňanech
Kafka, Luboš: Lidové podmalby na skle v Městském muzeu a galerii Vodňany


Ze života městského i venkovského

Starý, Václav: Příspěvek k dějinám školství v Bavorově
Starý, Václav: Trubači města Vodňan v 16. století
Kovář, Daniel: Listy dobrého přátelství. Korespondence mezi Českými Budějovicemi a Vodňany z první poloviny 16. století
Stuchlá, Pavla: Válečné střetnutí u Zahájí roku 1742 pohledem kněze aneb Krátké rozjímání nad osudy P. Ignáce Libry a P. Františka Schulpacha
Tetour, Bohumil: Kniha bubnování z města Bavorova


Mezi Múzami

Klátil, Karel: Josef Pitschmann aneb O životě vojenského kapelníka
Jurčová, Simonne: Inšpirovaný Trnavou. Maliar Svatopluk Havrlík (1908 – 1966)

 
ISBN 978-80-905004-3-3 


cena: 100,- Kč