Výtvarníci o. s. Hortensia Č. Budějovice v MaG Vodňany

Výtvarníci o. s. Hortensia Č. Budějovice - Štěpán Mareš, Josef Synek, Alena Schelová, Jiří Tiller, ak. mal. Miroslav Konrád, ak. mal. Josef Velčovský, ak. mal. Renata Štolbová, Růžena Švecová, Petr Schel

 

Mareš Štěpán Mikuláš, malíř, grafik, sochař a básník

*. 1943

žije v Českých Budějovicích a v Protivíně

Začínal jako malíř smaltu, keramik a propagační výtvarník, studia soukromá. Od r. 1990 se věnuje volné tvorbě, zaměřuje se na kulturní hodnoty jednotlivých míst, které vedle výtvarného ztvárnění často doprovází i poetickými texty (např. Pařížský adresář I., II., III., IV., nebo Deník z Bretaně a Normandie).

Jako člen skupiny Kruh 89 a Asociace jihočeských výtvarníků se podílel na řadě kolektivních výstav a rovněž uspořádal řadu výstav autorských, v posledních letech zejména ke Dnům francouzské kultury v Č. Budějovicích. Od r. 2000 každoročně vytváří dvanáctilistový kalendář pro českobudějovickou pobočku bretaňské společnosti ARMOR a vydává bibliofilie (např. Pařížské červánky). Jeho díla vlastní Alšova jihočeská galerie – Muzeum keramiky v Bechyni, Česká národní banka Č. Budějovice, soukromí sběratelé v ČR, Německu, Rakousku, Francii a USA.

 

Synek Josef, malíř

*. 1945

žije a tvoří v Blatné

Používaná technika: olejomalba, komb. technika, grafické techniky

Malování se stalo jeho koníčkem už v době dospívání a rozvíjelo se po celou dobu, kdy pracoval v autoopravně podniku Rybářství v Blatné (téměř 40 let). Skutečnost, že neabsolvoval žádné výtvarné školení, se se u něj projevilo v nespoutané tvůrčí invenci, v nezaměnitelném pojetí ztvárnění děl, v jejich hravosti a živosti. Od roku 2006 se zcela věnuje volné tvorbě.

Výčet jeho výstav, ať samostatných či skupinových, v ČR i v zahraničí, je velmi rozsáhlý. Je držitelem Grand prix 2003 Pasov (výstava výtvarníků z jižních Čech, Horních Rakous a Bavorska Junge Kunst Passau) a Grand prix 2004 z výstavy Intersalon Č. Budějovice.

 

Alena Schelová, výtvarnice, novinářka, galeristka

*. 1946
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor monumentální malba. V roce 1965 se přestěhovala z jižní Moravy do Českých Budějovic a pracovala jako propagační výtvarnice ve výstavnictví (obor sítotisk - sérigrafie). Má za sebou také dvanáctiletou praxi novinářky, kdy řídila kulturní rubriku v regionálním deníku. Od roku 1998 vede rodinnou galerii u Schelů v Českých Budějovicích. Je iniciátorkou vzniku občanského sdružení Hortensia, pro které organizuje poznávací zájezdy a výstavy. Ve volném Čase se věnuje svému původnímu zájmu - malbě.

 

Tiller Jiří, fotograf

*. 1947

žije a tvoří v Jindřichově Hradci, dále v Praze a ve Vídni

V roce 1969 začal studovat obor umělecké fotografie na FAMU Praha, studium nedokončil vzhledem k politické situaci v ČSR, kdy odešel do zahraničí (do r. 1994 pobýval zejména v Rakousku a Německu). Na tvůrčí dráhu se připravoval jako asistent Studia McBrite, praktikant fotolaboratoře Freisler v Mnichově a Fotostudia Kopecký ve Vídni, kde r. 1973 absolvoval mistrovskou třídu vyšší grafické školy.

Poté si ve Vídni založil fotostudio s rozsáhlou činností v oblasti reklamní fotografie se zvláštním zaměřením na projekce a multivize. Spolupracoval s agenturami cestovního ruchu a televizí ORF, r. 1989 ve Vídni otevřel vlastní galerii. Fotografické cykly, dokumentující jeho lásku k přírodě, vystavoval i v Nizozemsku, Německu a posléze v ČR, kam z Vídně přesídlil na jih Čech.

Jeho doménou jsou velkoformátové fotografie – posledních letech zejména z tzv. České Kanady (Jindřichohradecko, Novobystřicko, Slavonicko) a Šumavy, které soustředil do dvou publikací: Euregio silva nortica získala na Knižním veletrhu v Praze 2004 titul Fotopublikace roku, knihu Sculpturae naturae (Sochy přírody) vydal r. 2006. Velkoformátové fotografie Jiřího Tillera a způsob rámování je možné si v galerii objednat na základě výběru snímků z obou knih.


Konrád Miroslav, ak. mal.

*. 1945

žije a tvoří v Českých Budějovicích

Používaná technika: olejomalba, akvarel, smíšená technika

Po maturitě na SVVŠ vyučen knihkupcem, ve volném čase se věnoval malování. R. 1969 studijní cesta do Francie na pozvání malíře Jeana Bazaina – navštěvoval večerní kurzy kreslení na pařížské Akademii. 1970 – 76 studium na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Jana Smetany. Po ukončení studia stipendijní pobyt ve Francii, od té doby v této zemi pobývá a vystavuje každoročně.

Obrazy je zastoupen v Alšově jihočeské galerii v Hluboké n. Vlt., Národní galerii v Praze, Galerii Benedikta Rejta v Lounech a v soukromých sbírkách u nás a v zahraničí. Výstavy: vedle více než dvou desítek autorských výstav v ČR uspořádal od r. 1973 osmnáct výstav ve Francii (Caen, Touques, Honfleur, Paris, Cherbourg, St. Malo, Thuir, Millas, Frejus, Canet en Roussillon, Vitré, Nantes, Lorient), dále výstavy v Rakousku, Německu, Švýcarsku a v USA. 1996 Cena města St. Malo za akvarel, 2000 Prix International Salvador Dalí.

 

Josef Velčovský, akademický malíř

*. 1945
Malíř, grafik a ilustrátor Josef Velčovský absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Karla Součka. Následovaly půlroční malířské stáže ve Francii (Paříž. Provence. Bretaň). Francie mu učarovala a neustále se tam vrací. Navázal na tradice české imaginativní malby. Jeho díla inspirovaná krajinou a ženou jsou plna poetičnosti, melancholie a jemně ironického humoru. Samostatně vystavuje od roku 1971, kromě českých zemí vystavoval v Německu, Belgii. Holandsku, Francii, Finsku, USA, Rakousku, Španělsku, Japonsku, Mongolsku, Polsku a Slovensku. Ilustroval více než 70 knih. Svými pracemi je zastoupen nejen v soukromých sbírkách, ale i v řadě významných galerií a muzeí doma i v zahraničí.


Štolbová Klogner Renata, ak. malířka, ilustrátorka

*. 1958

žije v Českých Budějovicích a Praze

Používaná technika: olejomalba na plátně

Malířka vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha (obor český jazyk – výtvarná výchova) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou Praha (obor ilustrace a grafiky). Dále se školila v oboru arteterapie u PhDr. Milana Kyzoura a integrované psychoterapie u prof. Fr. Knoblocha.

Ilustrovala více než dvacet knih pro česká i zahraniční nakladatelství, je autorkou řady výprav divadelních inscenací. Od r. 1989 se převážně věnuje volné tvorbě, od té doby uspořádala mnoho výstav v ČR i v zahraničí a je zastoupena v řadě českých a moravských galerií a soukromých sbírkách (ČR, USA, Japonsko, Holandsko, Německo, Rakousko). Realizace: 1996 – 14 obrazů Křížové cesty v kapličkách k poutnímu kostelu P. Marie Bolestné na Dobré Vodě u Č. Budějovic, Křížová cesta v návesní kapli sv. Václava v Úsilném u Č. Budějovic.

 

Rúžena Švecová, pedagožka a fotografka
Fotografovat začala v patnácti letech, od roku 1970 je členkou nejvýznamnější skupiny fotografů na jihu Čech - FOTOS. Během své pedagogické dráhy děti nejen učila, ale také je fotografovala. Není jí cizí zobrazováni krajiny, památek, ani různých detailu. Významným momentem při její fotografické práci bylo v roce 1883 pořízení panoramatického fotoaparátu. S ním pořízené snímky Českých Budějovic, jihočeské krajiny i vesnické sakrální architektury s nezaměnitelným rukopisem autorky, kdy hledala neotřelé a působivé záběry, získaly ohlas a oceněni na řadě výstav v Čechách, ale také např. v Bretani, ve švédském Malmö, německém Düsseldorfu a Suhlu. Růžena Švecová žije a pracuje v Hodějovicích, příměstské části Českých Budějovic.

 

Schel Petr, sochař - www.schel.cz

*. 1972

žije v Českých Budějovicích

Používaná technika: kameninové sochy pro interiér i exteriér

Vystudoval obor kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově, poté působil v ateliéru českokrumlovského sochaře Miroslava Párala, kde jako asistent pomáhal při realizaci řady plastik a při organizování Mezinárodních výstav keramického designu na zámku Č. Krumlov.

V současnosti se věnuje volné tvorbě, vystavuje v ČR i v zahraničí, zejména ve Francii a Německu. Vytváří hliněné sochy vypalované při vysokých teplotách, což umožňuje jejich trvalé umístění i v exteriéru (realizace např. sochařská výzdoba terasy firmy Štrob Č. Budějovice, busta Emy Destinnové Č. Budějovice, reliéfy U sv. Josefa Č. Budějovice). Výstavy: 2005 – Alšova jihočeská galerie Č. Budějovice, 2006, 2007 – ARTPRAGUE Mánes – Praha, 2005 Mezinárodní výstava současného sochařství Montauban/Fr, 2005 Vitré/Fr, 2006 Lorient/Fr, 2007 – Paříž, Nantes/Fr ad.

 

Převzato z webu www.schel-galery.cz