Anotace k výstavě A. V. Nováka

Jednou ze zajímavých osobností narozených ve Vodňanech je spisovatel a cestovatel Archibald Václav Novák (1895–1979). I když později žil a tvořil ve středních Čechách, ve Vodňanech se narodil a bydlel zde až do svých sedmnácti let. Dnes jde o zapomenutou osobnost, ale ve 20. a 30. letech 20. století se pan Novák těšil značné popularitě jako autor pikantních románů a povídek z exotického prostředí i jako řečník při oblíbených cestopisných přednáškách. Při své tvorbě čerpal inspiraci z vlastních zkušeností získaných při pobytu v USA a na Tahiti v letech 1919–1921 a později i na cestě do jižní a jihovýchodní Asie, Číny a Japonska (1926–1927).

 

Výstava Po stopách zapomenutého cestovatele A. V. Nováka, vodňanského rodáka představí A. V. Nováka a jeho dílo především prostřednictvím reprodukcí diapozitivů, které používal jako doprovod svých cestopisných přednášek. Výběr 60 nejzajímavějších snímků z unikátní fotografické pozůstalosti, kterou Národní muzeum – Náprstkovo muzeum v Praze získalo darem v roce 2011, nabízí možnost vydat se časem i prostorem a poznat vzdálené země očima českého cestovatele. Zvětšené reprodukce diapozitivů doprovází Novákem vydané knihy, které patřily před 90 lety k bestsellerům.

 

Jan Šejbl, DiS.
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur Praha