Antonín Waldhauser ze soukromých sbírek

 

Výběrový katalog výstavy (od 28. 6. do 13. 9. 2015) byl vydán k 180. výročí narození známého českého krajináře Antonína Waldhausera v jeho rodném městě. Narodil se zde 17. března 1835. Výtvarné vzdělání získal na pražské i vídeňské akademii. Velkou inspirací pro tvorbu nacházel v krajině, a to na cestách po Evropě, ale především v Čechách. Téměř žádný český krajinář mu nemůže konkurovat v počtu navštívených míst, které zároveň zachytil neopakovatelným způsobem na svých obrazech. Velmi často maloval na podložky miniaturních rozměrů. Převládá olejomalba a technika akvarelu, nechybí kresba tužkou.

 

Soustředění děl Antonína Waldhausera především v soukromých sbírkách je bezesporu časově neomezenou vášní českých sběratelů, jejíž počátek můžeme sledovat od okamžiku první malířovy samostatné výstavy v roce 1871. Umělec byl bezesporu plodným malířem. Množství uváděných prací, které pravidelně vystavoval, završila aukce hotových děl i těch nedokončených z jeho pozůstalosti na jaře 1914. Nabídnuto bylo tehdy 435 obrazů a kreseb. Otevřel se tak široký prostor možností pro vznik řady soukromých sbírek a zdá se, že se doposud neuzavřel. Zájem vzbuzují nejen spontánně vzniklé drobné skici v přírodě, noční krajiny, vyobrazení hradů i vesnických stavení, portréty, ale i rozmanitá zátiší či studie postav. Různorodá kvalita prací neubírá sběratelům energii v jejich snaze rozšiřovat vlastní kolekci obrazů Antonína Waldhausera. Tato touha se dokonce i dědí a může být rodinnou tradicí. Soubor obrazů, představený na vodňanské výstavě, i když složený z více sbírek, je tak bezesporu odrazem všech zmíněných pohnutek, ale především odrazem záliby v uměleckém díle.

 

Katalog je opatřen nejen průvodním textem, ale také životopisem umělce, přehledem samostatných výstav a seznamem všech vystavených děl. Zařazeno je téměř 140 barevných reprodukcí zapůjčených děl. Cena 200 Kč.

 

J. Velková