Vodňany a Vodňansko 10 - obsah

 

Hmotné památky

FRÖHLICH, Jiří – CHVOJKA, Ondřej – ZAVŘEL, Petr: Nové archeologické nálezy pravěkých bronzových předmětů na Vodňansku

KOVÁŘ, Daniel: Zaniklá středověká tvrz Modliškovice na Vodňansku

FRÖHLICH, Jiří: Středověký keramický nález v roce 1955 v Tylově ulici ve Vodňanech

STUCHLÍK, Karel: Libějovická alej ve světle kartografie. Historický vývoj zakreslení v mapových dílech

 

Kronikou života

DVOŘÁKOVÁ, Julie: Regimen sanitatis rukopisu G 5 R z Knihovny M. Havla Gelasta Vodňanského

KOŠTOVÁ, Jindřiška: Slovník vodňanské společnosti v 16. století aneb mezi hanbou a ctí

HOLUBOVÁ, Markéta: Jakub Sitter (1666 – 1713), jeden z mnoha neznámých jezuitů

STARÝ, Václav: K dějinám kantorské služby v Bavorově v 17. a 18. století

STUCHLÁ, Pavla: O příjmech a vydáních protivínského faráře roku 1767

MAGER, Jan Antonín: Karel Čada – Šarlih a jeho rodové vazby

KOTĚŠOVEC, František: Kronika obce Velký Bor

 

Mezi Múzami

VRBENSKÁ, Františka: Julius Zeyer a žánr fantastiky

ŠEJBL, Jan: Po stopách A. V. Nováka, vodňanského rodáka

VELKOVÁ, Jitka: Antonín Waldhauser (1835 – 1913). Mistr malíř z jihočeských Vodňan

WALDHAUSER, Jiří: Waldhauserové nežili ve Vodňanech ani sto let