Lydie Šloufová

Čas. Hledala jsem různé způsoby vnímání a chápání času. Různé kultury čas zobrazovaly jako kruh, přímku či spirálu. Přímkou je vlastně Malý kalendář rodinných slavností, spirálou aradecory Minulost a Budoucnost. Kruhu využívá navíjení Niti života, nekonečného střídání dne a noci si všímá Nekonečná smyčka času. Co zbývá po naší civilizaci, zkoumá Vrstvení. Paměť jako různé rastry síta zobrazuje objekt Síto paměti. Pokusila jsem se tyto představy ztvárnit prostřednictvím různých objektů ze všech dostupných materiálů (Čas promarněný a Čas naplněný). Nejdéle jsem se zastavila u představy dějin vyjádřených spirálou. Ačkoli by strukturální malba byla dostatečně zajímavá, záleželo mi právě na přesném vyjádření myšlenky. Zažili jsme novou šanci a neustále ji promarňujeme (Nová šance, Nic nového pod sluncem). Zažili jsme falšování dějin (Vymazané dějiny, Přikrášlené dějiny). Spoustu možností skýtají jednotlivá dějinná období. Trochu kolářovsky jsem použila reprodukci cizích děl (Čas dobyvatelů, Čas buditelů, Čas her). O dějinách lidstva i paměti jednotlivce vypovídá Zapomínání a Rozpomínání, ale i Transplantace (pokoušíme-li se přijmout něco, co je nám cizí).Zamýšlela jsem se i nad tím, do jaké míry se náš čas prolíná s časem druhých. Je to Míjení, Setkávání, nebo Sbližování? Čas by se jistě dal zobrazit tisíci dalšími způsoby. Mnohé vás nyní napadají. A o to právě šlo.

Nekonečná smyčka času Lydie Šloufová
* 12.12.1952 v Praze
absolvovala Pedagogickou fakultu v Plzni
po letech působení na Základní umělecké škole v Rokycanech vyučuje nyní na Církevním gymnáziu v Plzni.

Účast na výstavách:
1984 Luna Plzeň
1988 Městské muzeum a galerie Dačice
1988 Minigalerie A Jindřichův Hradec
1996 Muzeum Šumavy Sušice
1996 Výstavní síň PF UK Praha
1999 Esprit Plzeň
1999 3. mezinárodní sympozium tapiserie, Kdyně
1999 Tapisserien aus Kdyně, Furth im Wald
1999 Refektář františkánského kláštera v Plzni
2000 Atrium Plzeň
2000 Městské muzeum a galerie Nepomuk
2001 Městské muzeum a galerie Dačice

Samostatné výstavy:
1991 Městské muzeum Chotěboř
1991 Městské kulturní středisko Starý Plzenec
1993 Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech
2001 Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech
2001 Městská knihovna Klatovy

Adresa: Manětínská 71, Plzeň 323 31, telefon: 377 535 348