Lhotová Marie Gabriela. PhDr, Ing., Ph.D.

Cesta Marie Lhotové vedla přes studium obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze k oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Navázala studiem oboru arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Další specializací v psychologii směřovala přes atestaci v oboru klinické psychologie, funkční specializaci v psychoterapii, výcvik v logoterapii a existenciální analýze a výcvik v supervizi Českého institutu pro integrativní supervizi. Její disertační práce na Univerzitě Palackého v Olomouci byla zaměřena na proměny výtvarné tvorby jako příznaku osobnostního vývoje v arteterapii.

 

Její výtvarné vzdělávání probíhalo u malířky Věry Šteflové (olejomalby starými malířskými technikami), ak. malíře Vlastimila Šika (zátiší), ak. malířky Heleny Hruškové (kresba) a Soni Navrátilové (enkaustika). Významným předělem bylo studium arteterapie pod vedením jihočeského malíře, hudebníka a pedagoga PhDr. Milana Kyzoura, které bylo zaměřeno též na sebezkušenost s vlastní výtvarnou tvorbou a práci s výtvarným posunem s využitím akvarelové tvorby a koláží. Autorčiny výtvarné aktivity se od absolvování studií arteterapie odehrávají více v prostoru terapeutickém. Konečná podoba artefaktu tak často odpovídá hledání možností změn a slouží jako kompenzační mechanismus pro dosažení harmonizace výtvarného výrazu při expresi i recepci spíše v arteterapii. Interakce mezi uměleckými a terapeutickými aktivitami jsou prokázané již od starověku. Na počátku jednadvacátého století arteterapie, kombinace umění, psychologie a medicíny má tendenci se prosadit jako samostatná disciplína, jejíž indikací pro terapii jsou zejména poruchy výrazu, komunikace, vztahů nebo opoždění vývoje.

 

Autorka uspořádala více než 20 samostatných a několik společných výstav a podílela se na řadě souborných výstav z oblasti arteterapie jak svou autorskou účastí, tak organizací.