Bernard Delacote

Malíř autodidakt, který začínal malovat asi ve třinácti či čtrnácti letech. Nejdříve akvarelem a kvašem. Poté se učil olejomalbu. První výstavy měl v šestnácti letech v městečku Vival blízko Paříže. V roce 1972 se jeho život změnil tak, že po dobu dalších 26 let přestal úplně malovat. Znovu začal v roce 1998, a to již v Chaumont, kde nyní žije. Tehdy namaloval také vedutu rakouského města, ve kterém bydlí jeho přátelé. Rád maluje v plenéru, zvláště při svátečních slavnostech (fétés) v menších městech a na vesnicích. Od roku 2000 každý rok pořádá pravidelně své výstavy v různých krajích (départements) Francie, ale také v Německu a v Rakousku. Ve městě Chamount se koná každé dva roky výstava umělců ze zdejšího départmentu. Odborná porota podle přísných pravidel hodnotí uměleckou hodnotu odevzdaných děl a rozhoduje, zda budou vystaveny. Umělcovy obrazy jsou vesměs přijaty. Získal již vícekrát ocenění od návštěvníků, ale i od obcí a odborníků.