Václav Štěpán

Již od školních let se zajímá o kresbu výstavby krajiny a jejího charakteru. Vytváří ji především technikou akvarelu a pastelem. Premisou a cílem jsou krajinná panoramata, zahrnující detail vytvořený lidmi. K jeho profesí architekta patří uchopení souladu měřítka i povahy staveb dávno zaniklých a současně zachování požadované harmonie obytné a vytvořené krajiny. S tímto úkolem chce pracovat doživotně. Dědictví komponované krajiny považuje vždy za svůj vzor včetně uchráněných přírodních celků. V tomto je krajina Francie a přirozeně obývané mořské pobřeží Bretaně pro něho vzorem.