Roman Sejkot o Karlu Burdovi

KAREL BURDA

  • je z Vodňan, žije ve Vodňanech a umře ve Vodňanech.
  • zanechává ve Vodňanech umělecké stopy oceňované současníky i budoucími milovníky umění.
  • je umělec oplývající harémem Múz, z nichž jedna se mu stala živitelkou. Její jméno je Fotografie.
  • je líbán nesmrtelnou Malířkou, tvrdou Keramičkou, všehoschopnou Asambláží, rozpustilou Hérečkou, fantazijní Hudbou a cool-in-sexy Kameramankou.
  • je poháněn vzácnou Organizátorkou, proto se desítky let aktivně pohybuje ve fotografických, výtvarných, obchodních, obecních a dalších společenských kruzích.
  • je nesportovec se sportovním duchem, což mu přineslo významné životní úspěchy doma i v zahraničí.
  • je nezištný přátelský poradce, který by mohl být milovaným učitelem a prvotřídním ředitelem, kdyby nebyl tím, čím je.

KAREL BURDA je, byl a bude …

 

K 65. narozeninám pana Karla Burdy z města Vodňan, L. P. 2017 sepsal s úctou a poděkováním, za sebe a bezpočet přátel, Roman Sejkot.