Marie Lhotová


Původem z Nové Pece na Prachaticku (*10. 3. 1952), v současné době žije v Praze. Zprvu vystudovala obor zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické a při práci v obchodní komoře ve Středisku pro racionalizaci a standardizaci dokumentů v zahraničním obchodě začala studovat obor psychologie na Karlově univerzitě. Po specializaci na psychologii klinickou se zaměřila na  studium arteterapie na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, kde začala malovat více a soustavněji a získala odvahu vystavovat svá díla. V současnosti pracuje v privátní praxi ve zdravotnickém zařízení v Praze jako klinická psycholožka a arteterapeutka, přednáší psychologii a vede speciální semináře na vyšší pedagogické a teologické škole Jabok a spolupracuje ve výuce a výcviku v ateliéru arteterapie pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Je vdaná, má 4 děti (Karolína, Janík, Vojta, Alžběta). Malovala kdysi pod vedením akad. mal. Pavla Smolíka, později akad. mal. Vlastimila Šika, ak. mal. Heleny Hruškové (výtvarný spolek Hruška), nyní v ateliéru Věry Šteflové. Během studií v Českých Budějovicích za vedení jihočeského výtvarníka PhDr. Milana Kyzoura. Používá především arteterapeutickou techniku dotvářeného akčního akvarelu a v posledních letech olejomalby, kde převažuje krajina s realistickým zobrazováním námětu.

Slovo k výstavě:
Výstava obrazů ve Vodňanech bude prezentovat převážně obrazy s přírodní tématikou, a to z jedné části akvarely, tzv. akční akvarely, v pravém slova smyslu "vyplývající" za pomoci barvy a vody z podvědomého gesta ruky, kde je kladen důraz na "práci materiálu" a interpretuje se jako výraz emotivity. Rozumová složka se uplatňuje při jejich dotváření. Tato technika je používaná a velice účinná při harmonizaci psychického stavu v psychoterapii používající pro léčbu psychogenních poruch výtvarnou tvorbu. Druhá část výstavy je zaměřena na klasické olejomalby opět reflektující takřka výhradně přírodní motivy, lesy, vodní hladiny.      Autorka o výstavě

Výstavy:
Kontexty arteterapie, Městská galerie Vodňany, 1998
Podzimní výstava na Jaboku, Praha, 1998
Akvarely, radnice Praha 6, 1999
V souřadnicích daného, Muzeum JUDr. Kudrny, Netolice, 1999
O nás, Galerie M, Milevsko, 1999
O krajině, lovecký zámeček Humprecht, 1999
Darovaný den, Galerie Palma, Benešov, 1999
Prostor domova, klášter servitů, Nové Hrady, 2000
Místa na cestě, Galerie Dolní brána, Prachatice, 2000
Pokus o souběh, zámecký letohrádek Opočno, 2001
Končiny země, Jamborův dům, Tišnov, 2002
podíl na interiérové realizaci v hotelu Praha, Praha 1999
účast - výstava vodňanských výtvarníků, Městské muzeum Vodňany, 1999
Barvy mluví, výstava budějovického ateliéru, Bohnická galerie, Praha, 2001


Kontakt:
internetová galerie: www.volny.cz/marie.lhotova
adresa: Plzeňská 4/232, 150 00 Praha 5-Smíchov
tel. 02 57328932, 0604153990
Facebook
Facebook