Vladimír Mencl

Hudebník a malíř – spojení dvou uměleckých profesí, které není sice běžné, ale v historii již dost známé. Vzpomínáme hlavně na Ludvíka Kubu a Cyrila Boudu, kteří hudebnímu a zároveň i výtvarnému umění vzdali poctu. Do skupiny umělců mnohostranného zájmu patří i VLADIMÍR MENCL, hudebník a malíř, klavírní virtuos, docent na pražské Akademii múzických umění, člen Asociace hudebních umělců a vědců (ocenění SENIOR PRIX), člen Unie výtvarných umělců v Praze. Je nositelem čestného občanství Prahy 11 za hudbu a malířství.

Hudbě a malířství se Vladimír Mencl věnoval již od dětství. Tehdy se mu dostalo prvních možností kontaktu s veřejností – na koncertních pódiích i výstavách. Účast na výtvarných soutěžích mu přinesla řadu cen. Základy malířské tvorby získal u nestora jihočeských výtvarníků prof. Adolfa Trägera. V Praze, kde studoval klavírní hru na AMU u prof. Františka Raucha, pokračoval v soukromém studiu u výtvarníků Jaroslava Otčenáška a Jana Rambouska. Po studiích se s plným zaujetím věnoval hudbě, ale melodiku a rytmus cítí stejně intenzivně výtvarně, v akordech mu zní barevnost. Tak jako impresionismus ovlivňoval hudební skladatele, přenáší Vladimír Mencl působivost hudebního výrazu zase do barevnosti obrazů. Toto vzájemné ovlivňování je typickou hodnotou jeho tvorby.

Své obrazy vystavoval již na více než 200 výstavách u nás i v zahraničí. Jeho obrazy jsou v galeriích i soukromých sbírkách ve většině evropských zemí, v Japonsku, Číně, v New Yorku a dalších státech severoamerických.

Vladimír Mencl se narodil v Českých Budějovicích a jeho obrazy jsou inspirovány především jihočeskou krajinou. Mají hřejivý, citlivý charakter v barvě a jejím mnohostranném nuancování – jako by jimi pronikal zvuk klavíru, za kterým Vladimír Mencl sedá. Hudba jej také inspirovala k vytvoření řady prací, ve kterých se pokusil zachytit dojmy z hudebních děl výtvarnými prostředky. Zvláštní kapitolu pak tvoří jeho květiny, v nichž dosáhl neobvykle vysoké úrovně a přesáhl už dávno úroveň běžné malby námětu, který patří k nejobtížnějším, ačkoli často neprávem podceňovaným.

V obrazech Vladimíra Mencla najdeme řadu citlivých momentů, vypovídajících o jeho lásce k české krajině, především k rodným jižním Čechám. Není reportérem, nesnaží se jen o povrchní zachycení skutečností. Jde mu o víc: po malířsku zhudebnit krásu české krajiny.

PhDr. Jaroslav Hlaváček