Vodňanské osmičkové roky

Často zdůrazňovaná osudovost letopočtů končících na číslo osm v české historii se stala inspirací pro výstavu Plakátové osmičky v městské galerii. Jedná se o vybraný soubor plakátů ze sbírky Městského muzea a galerie Vodňany z let 1918 – 2018. Každé desetiletí prezentují tehdejší významné či zajímavé události v našem městě, které byly propagovány na dochovaných dokumentech. Soubor tiskovin je však nejen připomínkou dění za posledních sto let, ale i určitým průřezem grafických návrhů a technických možností tisku v jednotlivých obdobích. Téměř ohromí velkorysost a úroveň plakátů z 20. a 30. let z Knihtiskárny Antonína Dvořáka ve Vodňanech v kontrastu s poválečnou propagandistickou tvorbou. Nedostatek papíru i tiskařských barev provází 60. léta. V době domácích PC tiskáren je již zapomenuto, že možnost namnožit pozvánku na nekvalitním cyklostylu mohlo být v 70. a 80. letech zcela nemožné i dokonce zakázané. Výtvarníci tomu navzdory však vytvářeli jedinečná autorská díla. Konec cenzury v 90. letech 20. století přinesl záplavu amatérských propagačních materiálů a osobitá tvorba zůstávala v ústraní. Na prahu 21. století autoři určitě nemusí podléhat většinovému vkusu a nejsou téměř limitováni technickými možnostmi. Přesto se máme i nyní od předchozích generací stále co učit. Muzejníci se snaží sledovat nejen aktivity ve městě, ale také jejich tištěnou propagaci, která stále zůstává nadčasovým dokladem doby. Plakáty a pozvánky jsou vítanými přírůstky do muzejní sbírky.

Děkujeme všem, kteří do ní přispívají či v budoucnu přispějí.

 

Námět: Mgr. Jitka Velková

Výběr dokumentů: PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D.

Instalace výstavy: Bc. Miloslav Vaněček

Grafická příprava a tisk propagace: Petr Totín