Luděk Koloušek - Petr Mano - Ivana Petrová - Jiří Steiner

Luděk Koloušek

Výtvarník. Narodil se v Písku v roce 1963.

Počátky jeho tvorby ovlivnil malíř Roger Dean. Obrazy vytváří olejovými, emailovými a disperzními barvami. Při práci poslouchá rozsáhlé zvukové rezonance, které sám vytváří. Jako skladatel spolupracuje s Petrem Skalou, píseckým rodákem, k jehož dokumentárním, stejně jako novátorským, experimentálním fi lmům připravuje zvukovou kulisu.

Vystavené obrazy jsou převážně z posledních tří let. Autor se na nich snaží nahlédnout do sakristie skutečnosti a zachytit obrysy míst skrytých za horizontem,
mimo rozumové poznání. S plným vědomím potlačuje konkrétní tvary, zatlačuje do pozadí tvrdou, nepřátelskou materii předmětu a s pomocí speciální techniky skrývá všechno, o co by se mohl divák zranit, do milosrdného oparu.

 

Petr Mano

Výtvarník. Narozen v roce 1961 na břehu Lužnice, vychován na břehu Jizery, žije na břehu Otavy.

Své práce vystavuje od poloviny devadesátých let minulého století. Počátky autorovy tvorby ovlivnil lyrický pohled na jihočeskou krajinu Oldřicha Smutného,
vysoký horizont Václava Rožánka a experimentální přístup k materiálu píseckého grafi ka a Manova souputníka Františka Trávníčka.

Vystavené obrazy jsou z cyklu Krajiny I. a Krajiny II. Autor je vytváří kombinovanou technikou, akrylovými, olejovými a tiskařskými barvami nanesenými na
hladký sololit, křídový papír, případně karton štětcem, špachtlemi a fotografickými válečky. Během posledních dvou let tímto způsobem zachytil, většinou na základě pouhé vzpomínky nebo letmo načrtnuté skici, několik desítek míst, která jsou mu při procházkách po píseckém okolí vděčnou inspirací, nebo která k němu promluvila nečekanou impresí.

 

Ivana Petrová

Narozena 1963 v Písku. Restaurátorka profesí a malířka z vášně.

Malování je pro mne meditací i terapií. Volná tvorba mi poskytuje, na rozdíl od restaurování s jeho přesně diktovanými postupy, volnost vyjádření a možnost
hrát si se snovými náměty, s barevnými kombinacemi a vztahy. Představuji výběr olejomaleb z cyklů Synočáry a Biologie víry, které vznikaly v letech 2011–2017 a byly již několikrát vystavovány. Cyklus Synočáry, jenž obsahuje 33 pláten, jsem vytvořila podle kreseb svého malého syna Adama. Ostatní prezentované obrazy pocházejí z posledních tří let a návštěvníci výstavy mají možnost zhlédnout je poprvé.

 

Jiří Steiner

Narozen 1957 v Praze, na přelomu 70. a 80. let žije v Písku, kde navštěvuje atelier ak. malíře F. R. Dragouna – posledního žáka M. Švabinského a zdokonaluje se zde v kresbě.

Malíř, básník, příležitostný sochař a výrobce hudebních nástrojů. Okrajově se též věnuje kolážím, monotypu, dřevořezu a dalším grafi ckým technikám. Ve své tvorbě často používá odkazů na význačná i méně známá díla světového malířství či literatury. Posledních 20 let žije na statku v Pošumaví, který včetně přilehlých pozemků přetváří svérázným a osobitým způsobem v architektonický gesamtkunstwerk, spojující tradici se součastností. Nejen galerie, ale
i ostatní prostory statku včetně ateliéru jsou přístupné veřejnosti a konají se zde za pomoci rodiny, sousedů a přátel koncerty, výstavy, divadelní představení a obnovené místní Svatováclavské slavnosti.