Josef Bruckmüller a Vladimír Nosek

BRUCKMÜLLER JOSEF

Malíř Josef Bruckmüller se narodil 17. 9. 1946 v Českých Budějovicích, kde i nadále žije a tvoří. Pracoval jako modelář v automobilce Škoda, od r. 1992 se jako autodidaktik začal věnovat volné tvorbě. Jeho práce tvoří tematické cykly a vynikají technickou precizností. Umělec prezentoval svá díla také na zahraničních výstavách (USA, Švýcarsko, Rakousko). Kromě klasických výtvarných prací realizoval kupříkladu filmové klapky pro zlínský Film Festival. Oblast Bruckmüllerovy tvorby pojímá malbu, kresbu, grafiku, plastiku, smalt i realizace v architektuře.

 

NOSEK VLADIMÍR (1959)

se v poslední době věnuje především klasické koláži ve velmi osobitém pojetí s nezaměnitelným rukopisem. Často pracuje s geometrií a grafickým citem, které občas oživí surrealistickým prvkem. Prvotně námětově rozrůzněné koláže postupně vystřídaly ucelené soubory pevně svázané tématem i způsobem zpracování. V posledním období stále více inklinuje k abstraktnímu zobrazení s využitím úzkých proužků v horizontálním a vertikálním směru a různých geometrických tvarů. Společným rysem zůstává barevná střídmost, grafická preciznost a ucelená kompozice.

Soubory koláží pod názvy Nebe, Peklo, ráj ( 2010 – 2018) , Panoptikum ( 2012 - 2013 ), Ona ( 2013 – 2014 ), Hra o jablko ( 2015 - 2018 ), Perforace ( 2016 – 2019 ), Nálady ( 2016 – 2017 ), Imaginace ( 2018 – 2021 ), A zase to jablko ( 2020 – 2021 ), Horizontály a vertikály ( 2019 – 2021 ), Labyrint ( 2021 ) a Siluety ( 2021 ) spojuje typické Noskovo geometrické tvarosloví s využítím pruhů aplikovaných nejčastěji v horizontálách a vertikálách.

Umělec realizoval více než 130 výstav doma i v zahraničí. Jeho tvorba je zastoupena v galeriích a soukromých sbírkách nejen v České republice, podílí se rovněž na charitativních projektech a dobročinných aukcích.

Vladimír Nosek v současnosti žije a pracuje v Jindřichově Hradci. Výtvarnému umění se s přestávkami věnuje od osmdesátých let minulého století, mnoho let se rovněž věnoval návrhům a výrobě loutek. Kromě koláží se zabývá olejomalbou, tvorbou plakátů a interiérových doplňků. Je členem Asociace jihočeských výtvarníků.

Ve většině koláží z posledního rozsáhlého souboru Horizontály a vertikály, se autor stále více přiklání k abstraktnímu námětu se zřetelným nádechem grafiky. Vzniká tak nová dimenze zpracování klasické koláže. Název souboru symbolizuje dva základní aspekty, formální provedení koláží a určitý ideový náboj vyjadřující hloubku a šíři lidského vnímání.