Pevnosti bronzového věku jižních Čech

Ve dnech od 7. února do 26. března 2023 bude ve vodňanském muzea instalována dnes již putovní výstava „Pevnosti bronzové věku jižních Čech“, která prezentuje vůbec nejstarší monumentální architektury v jihočeském regionu: hradiště z doby bronzové. Výstava byla poprvé představena v Prácheňském muzeu v Písku v roce 2021, v loňském roce byla přes léto umístěna v Prachatickém muzeu. K nejatraktivnějším prvkům z pohledu návštěvníka povětšinou nepatří aktuální vědecké poznání těchto lokalit, ale hmotové rekonstrukční modely části opevnění hradiště u Vrcovic a také model hradiště Hrad u Skočic, který již zůstane ve sbírkách vodňanského muzea. Působivé jsou také velkoformátové letecké snímky nejvýznamnějších hradišť. Vystaveny budou samozřejmě také originální nálezy vypovídající o tehdejším životě na hradištích. V rámci výstavy proběhne autorská komentovaná prohlídka v neděli 12. března 2023 ve 14 hodin a také různé muzejní edukační programy. Těšíme se na Vás!

Mgr. Daniel Hlásek, Ph.D.

Archeologický ústav AV ČR v Praze