Jakub Sajler

Jakub Sajler (*1999, Praha) je malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor. První dochovaná dětská „umělecká období" se datují na základní školu, stejně jako vznik samostatně lepených sešitů kreseb a divých nápadů. Výrazným rysem grafik, akvarelů, kreseb a maleb je ne­kompromisní sebejistý kresebný projev, řemeslná zručnost a smysl pro detail.

Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor Grafický design /2015-2019/. Pevný rám magie malířského řemesla osobitého kreslení pak autorovi vtiskl malíř Václav Jírovec /2013-2015/.

Po ukončení studia získané dovednosti a nesporný talent využil autor nejen ve své volné kresebné a malířské tvorbě, ale také v další disciplíně zaměřené na detail a pečlivost, pracoval jako grafik pro marketingové oddělení, kde vytvářel návrhy obalů produktů, loga a vizuály pro reklamní bannery, plakáty, dále jako vedoucí DTP oddělení - příprava a kon­trola grafických návrhů pro tisk /2019-2022/.

Autor je ve své volné tvorbě různorodý, ale vždy upřímný a snově pravdivý. Neostýchá se nad ničím, co může někomu alespoň trochu konzervativnímu připadat jako minimál­ně nevkusné, v extrému až urážlivé. Je velmi osobní, intimní, často kontroverzní. Mění techniku tvorby, náměty a styl, ve kterém svá díla tvoří. Díla nevznikají prvoplánově, ale na základě procesu souběhu myšlenky a použitého stylu v dané chvíli. Díky této vlastnosti si autorova tvorba nese neopominutelnou autentičnost.

 

HUMANITAS: Obrazy a kresby Jakuba Sajlera

20. 4.–30. 5. 2024 jsou dny, ve kterých bude ve Sloupové síni Městského úřadu Vodňany probíhat výstava obrazů a kreseb Jakuba Sajlera z let 2022–2024.

Jakub Sajler (*1999, Praha) je malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor. Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor Grafický design /2015–2019/. Pevný rám magie malířského řemesla osobitého kreslení pak autorovi vtiskl malíř Václav Jírovec /2013–2015/.

Výrazným rysem grafik, akvarelů, kreseb a maleb je nekompromisní sebejistý kresebný projev, řemeslná zručnost a smysl pro detail. Autor je ve své volné tvorbě různorodý, ale vždy upřímný a snově pravdivý. Mění techniku tvorby, náměty a styl, ve kterém svá díla tvoří. Díla nevznikají prvoplánově, ale na základě procesu souběhu myšlenky a použitého stylu v dané chvíli. Díky této vlastnosti si autorova tvorba nese neopominutelnou autentičnost.

Výstava Humanitas je v základní myšlence výstavou kreseb emočních dějů. Kdo by se těšil na obrázky krajinek, barokních kudrlinek nebo plecháčkových zátiší s květenou, byl by zklamán. Autor tyto kresby stvořil v zápalu tvorby, v jednom ohni, v okamžiku, kdy se mu bezmála po půl roce „vrátila múza“. V druhé části výstavy jsou pak uvedeny nejnovější obrazy ze série „Kostlivci ve skříni“. V tomto případě autor upustil od vážnosti díla a obrazy, vzpomínky na historky, které prožil, naházel na plátna s lehkou nadsázkou. Z nálady pojetí témat je jasné, že tato série Jakuba evidentně baví a mohu-li si tipnout, nejspíš nemá touto výstavou konce. Výjevy Kostlivců ve skříni na obrazech nezachycují zcela konkrétní situace, jsou symbolické pro každodenní situace a na autorovy vzpomínky s lehkostí, a nezřídka vtipně, odkazují. Oproti „Kostlivcům“ je část „Emocí“ složitější, hlubší a názvy kreseb jako Chamtivost, Portrét závisti nebo Zákeřnost, mohou na první podívání vyvolat představu ztvárnění Sedmi smrtelných hříchů. Leč není tomu tak. Autor tyto obrazy nakreslil bez paralely záměru, bez předobrazu symbolů, jednoduše tak jak mu tužka na kartón vystavěla vnitřní obraz. Portrét zrození, Portrét radosti, a nakonec delikátně provokující Emma, jsou toho jasným důkazem.

Výstava Humanitas je výstavou dvou stylů a jedné formy. Osobitých, výtvarně psychedelických kreseb, s filozofickými motivy na kartonech a až punkově-metalově divokých pestrých akrylů na plátnech. Obé, kresby a malby, spojuje karyatida umu a radosti z díla.

Vernisáž výstavy je naplánována na sobotu 20. dubna, ve 14 hodin. K obrazům a autorovi pohovoří výtvarnice a malířka, kamarádka autora, paní Jitka Petrášová.

Text: VLSA