Ladislav Hodný

Ladislav Hodný

Dílo:
Ladislav Hodný mladší se věnuje malbě, volné grafice a umělecké knižní vazbě, kde pokračuje v rodinné tradici, zahájené jeho otcem Ladislavem Hodným starším. O jeho tvorbě v oblasti knižní vazby se vyjádřil historik umění prof. PhDr. František Dvořák: "Od té doby, kdy Flaubert ve své novele Bibliománie rozebral a také zbásnil vášeň jednoho milovníka knih, která se u něho zvrhla ve zločin, začala se vášeň ke knihám posuzovat kriticky. Odtud pak sledujeme až do současnosti, jak se postupující dobou a střídáním generací zcela rozdílně posuzuje jejich hodnota, odděluje se od čtenářské užitkovosti a kniha se také vidí jinak než pouhé zboží. S tím také souvisí, že se podobně měnily i vlny zájmu o knihu, jednou vynesly nahoru a vzápětí srážely dolů jedno po druhém z těchto hledisek, až se vztah lidí ke knize naší doby ustálil a žádáme od ní, aby působila jako harmonický a krásný objekt, který ovšem svým vzhledem odpovídá tomu, co kniha svým obsahem přináší. Dnes je nám nejmilejší kniha, která své poslání, aby byla nejvěrnějším přítelem člověka, vyjadřuje už svým vzhledem. Chceme, aby nás přitahovala půvabem svého zjevu a vedle svého čtenářského poslání byla nám milá a mohli jsme se k ní vracet. Má z ní vyzařovat něco, co nás volá, když na ni pohlédneme, a říká nám, že patří jen nám.
K umělcům, jimž v současné době vděčíme, že knihu dovedeme milovat, poněvadž nám skýtá potěšení již svojí existencí, řadíme si k nejvýznamnějším Ladislava Hodného, syna výtvarníka, který patří již po dlouhá léta k vedoucím osobnostem našeho uměleckého knihařství, jak o tom hovoří jeho životopisy a texty katalogů. Ladislav Hodný mladší, s jehož dílem se zde seznamujeme, vypracoval se nadto ke svému dnešnímu mistrovství i studiem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (1961 - 1965), kde byl žákem Jindřicha Svobody. Jemu a svému otci vděčí tedy za technickou dokonalost, již vyjadřuje veškerá jeho práce. Každá kniha z dílny Ladislava Hodného mladšího získá nás hned svojí výtvarnou myšlenkou, dokládající autorovo porozumění pro trvalou hodnotu knihy, která je mu svěřena k vazbě. Za samozřejmé se zde předpokládá čisté a vrcholně dokonalé provedení vazby, její pevné šití, takže se její desky otevírají lehce a dokořán, prostě jako vazba, jak říkávali znalci: "Tiká jako hodinky". Jenže to jsou jen ty její nejvíc okrajové znaky a pouze základní rysy práce Ladislava Hodného mladšího, jaké v minulosti byly výsadou všech tvůrců knižních vazeb.
Pohlédneme-li na kterékoliv jeho dílo, řekneme si, že Ladislav Hodný mladší navíc vytváří vazbu knihy jako sochař tvoří v kameni, a jako vzniká obraz, aby poskytl radost zraku. Vazba Ladislava Hodného mladšího dovede podobně zvyšovat účinek materiálů a zaujmout nás myšlenkou zakotvenou sice především v obsahu knihy, ale umělecky rozváděnou do výtvarně účinné formy, jež má svojí slohovost a je dílem originální představivosti. Kniha vyšlá z jeho ruky má i své osobní poslání, jež můžeme přijímat s pocitem, že tato práce byla určena pouze pro nás. Uvědomujeme si to například při pohledu na svazek "Hudba z respiria" vyšlý z edice Lyry Pragensis. Ladislav Hodný mladší je odpůrcem šablonovitosti, a proto každá vazba této řady má svůj individuální výtvarný rukopis, takže se tím tato kniha naráz odlišuje od ostatních a přímo volá po svém příštím jediném majiteli. Někdo snad namítne, že výstava ukazuje však práce příliš intimní, ale odpovědí tu je, že exponáty jsou dokladem kulturnosti toho, komu patří, a jak se stále zdůrazňuje, kultura je tvořena společností skládající se z jednotlivců. Ladislav Hodný mladší se tedy zapisuje mezi tvůrce našich národních hodnot, jak to dosvědčují výstavy, jež uspořádal a nímž byl přizván našimi vrcholnými institucemi."

Sympozia:
1997 Helen Warren de Golyer Triennial Exhibition and Award for American Bookbinding - Bridwel Library, Dallas Texas (USA) - přednáška společně s Jarmilou Sobotovou
1998 Mezinárodní malířský plenér, Loket
1999 Plenér, Police nad Metují

Skupinové výstavy (výběr):
1966 Prostějovský program, Prostějov
1975 Umění knižní vazby, Třebíč
1977 Užitné umění Sofie (Bulharsko)
Mezinárodní výstavy knižní tvorby, Ascona (Švýcarsko)
Trienále umělecké knižní vazby, Karlovy vary
1980 Das Handwerk des Buchbindes in der Vergangenheit und Gegenwart, Vídeň (Rakousko)
1981 Trienále umělecké knižní vazby, Brno
1982 Nejkrásnější knihy roku, Praha
1983 Muzeum, Gödöle (Maďarsko)
1985 3. Prix Paul Bonet, Ascona (Švýcarsko)
1989 Concours de reliurer décorées, Paříž (Francie)
1991 Mezinárodní výstava knižní vazby, Toulouse (Francie)
1995 I. Trienále knižního umění, martin (Slovensko)
1996 Galerie M, Luzern, Švýcarsko
1997 Galerie Zámeček, Příbram
The 1997 Helen Warren de Golyer Triennial Exhibition and Award for American Bookbinding - Bridwel Library, Dallas, Texas, (USA)
1998 4. aukční salon výtvarníků - Konto bariéry, Univerzita Karlova, Praha
Mezinárodní malířské plenér, Loket
1999 Členská výstava spolku českých knihařů, Loket nad Ohří
Galerie im Verwaltungsgericht, Wiesbaden (Německo)
Grafika roku 1998 - 1999, Staroměstská radnice, Praha
Pocta Jindřichu Svobodovi. praha, Brno, Loket nad Ohří
Umělecká knižní vazba, Třebíč, Výstava členů jednoty výtvarných umělců, Kladno, Bechyně
Salon Praha
Salon Litoměřice
2000 Vlt. výt. dvorky
Mezinárodní výstava knižních vazeb Plzeň
Členská výstava jednoty výtvarných umělců, Nová síň Praha
Intersalon Č. Budějovice
Galerie u Sobotů, Loket
2001 Vlt. výtvarné dvorky, Intersalon.

Samostatné výstavy (výběr):
1971 Malá galerie Čs. spisovatele, Praha
1972 Krajská knihovna, České Budějovice (s J. Müllerem)
1989 Galerie v Loubí, České Budějovice (s Janem Kanyzou)
1990 Ladislav Hodný a syn, knižní vazby, Galerie D, Praha
1996 J. Kryštůfek - sochy, L. Hodný - obrazy, grafika, knihy, Vídeň (Rakousko)
1997 Galerie Art Club, Týn nad Vltavou
1998 Galerie M, Luzern (Švýcarsko)
1999 galerie Milevsko
2000 Kostel Sv. marka, Soběslav.

Zastoupení ve sbírkách:
Galerie K, Hořice v Podkrkonoší
Jihočeské muzeum, České Budějovice
Městské muzeum, Týn nad Vltavou
Moravské zemské muzeum, Brno
Národní muzeum, Praha
Státní vědecká knihovna, České Budějovice
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha aj.

Ocenění:
1975 Realizační odměna k 30. výročí osvobození
1977 Cena Jihočeského KNV v soutěži SPOZ
1979 Cena Karla Šilingera na Trienále umělecké knižní vazby, Karlovy Vary
1981 Čestné uznání za experimentální knižní vazbu na Trienále umělecké knižní vazby, Brno
1982 Čestné uznání v soutěži Nejkrásnější knihy roku
1987 Čestné uznání ONV za rozvoj kultury
1989 Cena Lyry Pragensis, Kroměříž