Obrázek na památku

Beseda o holocaustu pro žáky 5. tříd ZŠ s pracovníkem Městského muzea a galerie Vodňany

Místo konání: školní třída, doba trvání: 45 minut, potřeby: pastelky, vstupné: zdarma

Dívka Lily Rubínová se narodila v roce 1926 ve Vodňanech v židovské rodině. Za 2. světové války ji a ostatní členy rodiny čekal krutý osud násilné smrti v koncentračním táboře. Před svým odjezdem do Terezína věnovala na památku obrázek svému kamarádovi, který kresbu uchovával po celý život.

Žáci budou prostřednictvím vyprávění a fotografií seznámeni s tragickým osudem židovské rodiny Rubínovy z Vodňan, ale také s příběhem přátelství židovské dívky a jejího spolužáka. Důraz je kladen na odpor k násilí, na zachování historické vzpomínky a kamarádství.

Besedu je nutné předem objednat.