Nečekané setkání

V první polovině září bývá zpravidla v našem muzeu a galerii rušno. Do města přijíždějí návštěvníci, kteří si chtějí pobyt užít mimo turistickou sezónu. Jsou většinou velmi zvídaví a dokážou překvapit nejednou otázkou, ale také zajímavou informací či vyprávěním. Ve středu 11. září navštívil galerii pan Zdeněk Pokorný z České Lípy, synovec vodňaského rodáka  a významného českého nakladatele Otakara Štorcha – Mariena (1897 – 1974). Jeho strýc sice prožil ve Vodňanech pouze první tři roky života (1897 – 1900), ale po celý život si uchovával blízký vztah k rodnému městu, což dokládají jeho trojdílné „Vzpomínky“. Také Štorchův synovec (narozen však v Kolíně) zde prožil stejně dlouhý počátek svého života (1932 – 1935) a Vodňany pro něho stále zůstávají milým místem. Při prohlídce zavzpomínal především na svou maminku Annu, která se v roce 1931 do zdejší lékárny přivdala z dalekého Kolína, kam se naopak z vodňanské lékárny její rodiče přestěhovali v roce 1900. V červnu 1935 se opět se svou rodinou stěhovala zpět. V Kolíně se nachází rodinná hrobka, ve které je pochován i její bratr Otakar Štorch – Marien.


J. Velková, Foto Miloslav Vaněček, Zpravodaj města Vodňany 2013/9